Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg

Udvalg

Danske Slægtsforskere ønsker at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling af opgaver. Dette sker gennem etablering af en række udvalg. Efter konstituering skal udvalget gennemgå og revidere deres kommissorium, som efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen. 

Der findes i øjeblikket nedenstående udvalg, og du kan se, hvem der er medlem af udvalgene, og hvad de laver. 


Biblioteksudvalget
Det er udvalgets opgave at oprette og drive en samling af kildematerialer til medlemmernes slægtsforskning. Kilderne falder i to grupper, udgivelser (bibliotek) og arkivalier (arkiv).
Bogudvalget
Udvalgets formål er at være ansvarlig for foreningens materialesalg, der omfatter egne udgivelser og udgivelser fra andre forlag, såvel som salg af andre materialer, fx syrefri materialer.
Hjemmesideudvalget
Udvalgets opgave er at vedligeholde og videreudvikle foreningens hjemmeside.
Lokalforeningsudvalget
Udvalgets formål er at koordinere samarbejde mellem Danske Slægtsforskere, lokalforeningerne og lokalforeningsrådet. Mail til hele udvalget: lokalforeninger@slaegt.dk
Markedsførings- og Aktivitetsudvalget
Udvalgets formål er at udvide kendskabet til foreningen i omverdenen, fx gennem udformning af foreningens informationsmateriale og udgivelse af publikationer, såvel i papirform som digitalt. Herudover varetager udvalget planlægningen og afviklingen af de forskellige aktiviteter, som Danske Slægtsforskere deltager i eller står som arrangør af.
Strategiudvalget
Udvalgets opgave er at udarbejde en ny, langsigtet strategi for Danske Slægtsforskere samt at udarbejde strategi for nyudvikling af foreningens hjemmesider.
Udvalget for samarbejde med institutioner
Udvalgets opgave er at samarbejde med Rigsarkivet og andre arkiver og offentlige institutioner og herved medvirke til, at slægtsforskere aktivt kan bidrage til at digitalisere og tilgængeliggøre arkivmateriale, ligesom samarbejdet afklarer, hvorledes institutionerne kan fremme slægtsforskernes ønsker og behov.
Udvalget for samarbejde med slægtsforeninger
Udvalgets opgave er at udvikle samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland samt at indsamle materiale til brug for danske slægtsforskeres forskning i udlandet.
Vedtægtsudvalget
Udvalgets formål er til stadighed at sikre, at Danske Slægtsforskeres vedtægter er ajour og korrekte.
Brugerråd
Danske Slægtsforskere udpeger repræsentanter til forskellige brugerråd og komiteer.