Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg

Udvalg

Danske Slægtsforskere ønsker at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling af opgaver. Dette sker gennem etablering af en række udvalg. Efter konstituering skal udvalget gennemgå og revidere deres kommissorium, som efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen. 

Der findes i øjeblikket nedenstående udvalg, og du kan se, hvem der er medlem af udvalgene, og hvad de laver. 


Biblioteksudvalget
Det er udvalgets opgave at oprette og drive en samling af kildematerialer til medlemmernes slægtsforskning. Kilderne falder i to grupper, udgivelser (bibliotek) og arkivalier (arkiv).
Bogudvalget
Udvalgets formål er at være ansvarlig for foreningens materialesalg, der omfatter egne udgivelser og udgivelser fra andre forlag, såvel som salg af andre materialer, fx syrefri materialer.
Hjemmesideudvalget
Udvalgets opgave er at vedligeholde og videreudvikle foreningens hjemmeside.
Lokalforeningsudvalget
Udvalgets formål er at koordinere samarbejde mellem Danske Slægtsforskere, lokalforeningerne og lokalforeningsrådet. Mail til hele udvalget: lokalforeninger@slaegt.dk
Markedsføringsudvalget
Udvalgets formål er at udvide kendskabet til foreningen i omverdenen, fx gennem udformning af foreningens informationsmateriale og udgivelse af publikationer, såvel i papirform som digitalt. Herudover varetager udvalget planlægningen og afviklingen af de forskellige aktiviteter, som Danske Slægtsforskere deltager i eller står som arrangør af.
Strategiudvalget
Udvalgets opgave er at udarbejde en ny, langsigtet strategi for Danske Slægtsforskere samt at udarbejde strategi for nyudvikling af foreningens hjemmesider.
Samarbejdsudvalget
Det er udvalget for eksternt samarbejdes opgave at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem Danske Slægtsforskere og offentlige institutioner og landsdækkende foreninger.
Aktivitetsudvalget
Det er aktivitetsudvalgets opgave at planlægge foreningens udadrettede aktiviteter. Udvalget kan videreudvikle koncepter og fremsætte forslag til nye former for aktiviteter.
Vedtægtsudvalget
Udvalgets formål er til stadighed at sikre, at Danske Slægtsforskeres vedtægter er ajour og korrekte.