Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget

Kommissorium

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 11-06-2022.

Formål og rammer

Det er hjemmesideudvalgets opgave at være ansvarlig for drift og daglig udvikling af foreningens hjemmeside, herunder samkøring med foreningens økonomisystem og medlemsdatabase. Webmaster er født medlem af udvalget og har det daglige ansvar for driften og refererer til udvalgets formand.

Udvalget skal herudover bistå med løsning af nye aktiviteter på hjemmesiden.

Valg af udvalgsmedlemmer

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til hjemmesideudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Opgaver

Udvalget skal:

  • Løbende vurdere behov for ændringer og tilføjelser til hjemmesiden
  • Behandle henvendelser og ønsker fra bestyrelsen og foreningens medlemmer
  • Være ansvarlig for foreningens IT-sikkerhed og overholdelse af persondatalove
  • Ansvarlig for aftaler med leverandører
  • Til hvert bestyrelsesmøde udarbejde en statusrapport, der udsendes sammen med dagsordenen til mødet.

Økonomi

Udgifterne til udvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Udgifterne består af udgifter til møder og ordinær drift af hjemmesiden, men der kan påløbe udgifter til ekstraordinær ekstern assistance. Sådanne udgifter skal på forhånd være aftalt med bestyrelsen.


Udvalgsmedlemmer: