Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Kommissorium

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 11. maj 2024.  

Formål og rammer 

Det er aktivitetsudvalgets opgave at planlægge foreningens udadrettede aktiviteter. Det kan videreudvikle koncepter og fremsætte forslag til nye former for aktiviteter.  

Valg af udvalgsmedlemmer 

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til aktivitetsudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.  

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper. 

Opgaver 

Udvalget er ansvarlig for at planlægge f.x.: 

  • Afholdelse af kurser, fx DNA-kurser 1-2 gange årligt 

  • Slægtshistorisk Weekend (september) 

  • Åbent-Hus arrangementer efter ønske fra lokalforeninger 

  • Webinarer 

  • Historiske Dage 

Herudover er udvalget ansvarlig for foreningens kontakt til Folkeuniversitetet. 

Udvalget udarbejder oplæg til foreningens bestyrelse. 

Økonomi 

Udgifterne til udvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Eventuelle udgifter til ekstern assistance skal på forhånd være aftalt med bestyrelsen. 


Udvalgsmedlemmer: