Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Bogudvalget

Bogudvalget

Kommissorium

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 11. juni 2022.

Formål og afgrænsning

Udvalgets formål er at være ansvarlig for foreningens materialesalg, der omfatter egne udgivelser og udgivelser fra andre forlag, såvel som salg af andre materialer, fx syrefri materialer.

Afgrænsningen i forhold til Markedsførings- og Aktivitetsudvalget er, at udgivelser og materialer, der primært fremstilles til brug for markedsføring hører under markedsføringsudvalgets ansvar og budget.

Afgrænsningen i forhold til Redaktionsgruppen er, at redaktionsgruppen har ansvaret for udgivelsen af Slægtsforskeren, og dette er uden for Bogudvalgets ansvar.

De overordnede mål for udvalgets arbejde er:

 • At sikre et bredt og dækkende udvalg af bøger og materialer til foreningens medlemmer og til alle slægtsforskere
 • At foreningen er en ”one-stop-shop” for materialer om slægtsforskning
 • Sekundært at være en indtægtskilde for foreningen gennem overskuddet ved materialesalg.

Ansvar

Udvalget har både et strategisk ansvar og et taktisk/operationelt ansvar.

Strategisk ansvar:

 • Ansvar for foreningens udgivelsesstrategi
 • Ansvar for foreningens forhandlerstrategi (salg af 3. parts materialer)
 • Ansvar for foreningens salgsstrategi hvad angår salgsmaterialer
 • Ansvar for rentabilitet af aktiviteterne på området.

Taktisk/operationelt ansvar:

 • Redaktionsgruppe for foreningens egne udgivelser
 • Praktisk-teknisk ansvar for produktion af egne udgivelser
 • Den økonomiske rentabilitet af hver enkelt udgivelse
 • Indgåelse af aftaler om forhandling af 3. parts materialer
 • Driften af foreningens webshop
 • Distribution af salgsmaterialer og aftaler med distributionspartnere
 • Markedsføring af salgsmaterialer
 • Kundetilfredshed
 • Områdets økonomi, herunder budget for det årlige materialesalg og -køb.

 

Økonomi

Til udvalgets arbejde er tilknyttet et mindre budget til afholdelse af møder o. lign.

Alle indtægter og udgifter driftsføres under materialesalg og varekøb. Begge poster indgår i foreningens normale budgetcyklus.


Udvalgsmedlemmer: