Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Bogudvalget

Bogudvalget

Danske Slægtsforskere Bogudvalg - kommissorium

Baggrund

Indtil fusionen med SSF havde DIS-Danmark et relativt begrænset materialesalg, typisk i intervallet kr. 5.000 – kr. 20.000 årligt.

Med fusionen med SSF fik Danske Slægtsforskere i princippet et forlag og et varelager af bøger. Dette faldt nogenlunde sammen med, at vi fik etableret en tidssvarende webshop til salg af materialer.

Det betød et stigende materialesalg. I 2018 var salget kr. 36.000. I 2019 begyndte vi for alvor at forhandle bøger fra andre forlag, og salget steg til kr. 46.000. De nuværende estimater for 2020 er et salg af omkring 1.000 bøger og en samlet omsætning på kr. 150.000. Og der er flere bøger i pipeline.

Det øgede aktivitetsniveau, et stigende antal egne udgivelser og en væsentlig omsætning på ca. kr. 150.000 for foreningen gør, at det nedsættes et udvalg med ansvar for dette område.

Formål og afgræsning

Udvalgets formål er at være ansvarlig for foreningens materialesalg, der omfatter egne udgivelser og udgivelser fra andre forlag, såvel som salg af andre materialer, fx syrefri materialer.

Afgrænsningen i forhold til Markedsførings- og Aktivitetsudvalget er, at udgivelser og materialer, der primært fremstilles til brug for markedsføring hører under markedsføringsudvalgets ansvar og budget.

Afgrænsningen i forhold til Redaktionsgruppen er, at redaktionsgruppen har ansvaret for udgivelsen af Slægtsforskeren, og dette er uden for Bogudvalgets ansvar.

De overordnede mål for udvalgets arbejde er:

 • At sikre et bredt og dækkende udvalg af bøger og materialer til foreningens medlemmer og til alle slægtsforskere
 • At foreningen er en ”one-stop-shop” for materialer om slægtsforskning
 • Sekundært at være en indtægtskilde for foreningen gennem overskuddet ved materialesalg.

Ansvar

Udvalget har både et strategisk ansvar og et taktisk/operationelt ansvar.

Strategisk ansvar:

 • Ansvar for foreningens udgivelsesstrategi
 • Ansvar for foreningens forhandlerstrategi (salg af 3. parts materialer)
 • Ansvar for foreningens salgsstrategi hvad angår salgsmaterialer
 • Ansvar for rentabilitet af aktiviteterne på området.

Taktisk/operationelt ansvar:

 • Redaktionsgruppe for foreningens egne udgivelser
 • Praktisk-teknisk ansvar for produktion af egne udgivelser
 • Den økonomiske rentabilitet af hver enkelt udgivelse
 • Indgåelse af aftaler om forhandling af 3. parts materialer
 • Driften af foreningens webshop
 • Distribution af salgsmaterialer og aftaler med distributionspartnere
 • Markedsføring af salgsmaterialer
 • Kundetilfredshed
 • Områdets økonomi, herunder budget for det årlige materialesalg og -køb.

Økonomi

Til udvalgets arbejde er tilknyttet et mindre budget til afholdelse af møder o.lign.

Alle indtægter og udgifter driftsføres under materialesalg og varekøb. Begge poster indgår i foreningens normale budgetcyklus.

 


Udvalgsmedlemmer: