Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Vedtægtsudvalget

Vedtægtsudvalget

Kommissorium for Vedtægtsudvalget

Godkendt af bestyrelsen 29. juni 2018

Formål og rammer


Det er vedtægtsudvalgets opgave at diskutere og udarbejde oplæg til bestyrelsen om eventuel revision af foreningens vedtægter.

Valg af udvalgsmedlemmer


Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til vedtægtsudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.
Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Opgaver


Udvalget skal:
•    Gennemgå vedtægterne mindst en gang årligt med henblik på at identificere behov for mulige ændringer
•    Behandle medlemmers forslag til vedtægtsændringer
•    Udforme og – efter bestyrelsens godkendelse – fremsætte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen
•    Stå til rådighed ved besvarelse af fortolkningsspørgsmål vedr. vedtægterne
•    Sikre, at de gældende vedtægter altid er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Udvalget udarbejder oplæg til foreningens bestyrelse. Senest på bestyrelsens møde i januar forelægger udvalget eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Økonomi


Udgifterne til vedtægtsudvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Udgifterne består primært af udgifter til møder, men der kan påløbe udgifter til ekstern assistance. Sådanne udgifter skal på forhånd være aftalt med bestyrelsen.


Udvalgsmedlemmer: