Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Strategiudvalget

Strategiudvalget

Kommissorium

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 11. maj 2024.  

Formål og rammer
Det er strategiudvalgets opgave at diskutere og udarbejde oplæg til bestyrelsen om foreningens overordnede strategier med en tidshorisont på 3-10 år. Arbejdet skal resultere i oplæg, der præsenteres for bestyrelsen og vedtages der – udvalget vedtager ikke på egen hånd strategier for foreningen. 

Der kan være tale om strategier på de vigtigste nøgleområder: 

  • IT-understøttelse, såsom hjemmeside, økonomisystem og medlemssystem 
  • Medlemsstrategi, såsom hvervestrategier, fastholdelsesstrategier og medlemssegmentering 
  • Kommunikationsstrategi, såsom foreningens visioner, mission og vigtigste budskaber 

Grænsefladen til andre udvalg vil være, at strategiudvalget definerer overordnede retninger, rammer og mål, som vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også delegere specifikke strategispørgsmål til strategiudvalget. Hvor der er sammenhæng i domæne mellem strategiarbejde og øvrige udvalg, skal udvalgets formand inviteres med til strategidiskussionen. 

Valg af udvalgsmedlemmer
Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til strategiudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.  

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper. 

Opgaver
Udvalget udarbejder indstillinger til foreningens bestyrelse på de nævnte områder – enten af egen drift eller på opfordring fra bestyrelsen. Udvalgets indstillinger er ikke gældende, før de er blevet vedtaget af bestyrelsen. 

Økonomi
Udgifterne til strategiudvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Udgifterne består alene af udgifter til møder. 

Leverede og godkendte strategier 

Der er hidtil udarbejdet følgende strategier (listen opdateres løbende): 

  • Webstrategier, første notat – af 15. december 2017, vedtaget den 20. januar 2018 

 

 


Udvalgsmedlemmer: