Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Eksternt samarbejde

Eksternt samarbejde

Kommissorium 

Godkendt af bestyrelsen 29. juni 2018

Formål og rammer


Det er udvalget for samarbejde med offentlige institutioner og arkivers opgave at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem Danske Slægtsforskere og Rigsarkivet, Stadsarkiverne i de største byer, lokalarkiver i købstæderne og lokalarkivernes organisationer.

Valg af udvalgsmedlemmer

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til udvalget for samarbejde med offentlige institutioner og arkiver. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Udvalget har beføjelse til at træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Beslutningerne må dog ikke være i strid med bestyrelsesbeslutninger. Udvalget er alene ansvarlig over for Danske Slægtsforskeres bestyrelse.

Opgaver


Udvalget skal:
•    Afholde møder med Rigsarkivet og andre organisationer
•    Medvirke til afholdelse af fælles aktiviteter med Rigsarkivet m.fl.
•    Facilitere samarbejde mellem Danske Slægtsforskere og Rigsarkivet m.fl.
•    Udarbejde indstilling til bestyrelsen til  besættelse af poster i brugerråd, komiteer, etc.

Økonomi


Udgifterne til udvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget og forhandles løbende for et år ad gangen. Udvalget er ansvarlig for at overholde det vedtagne budget for udvalgets aktiviteter.


Udvalgsmedlemmer: