Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Markedsførings- og Aktivitetsudvalget

Markedsførings- og Aktivitetsudvalget

Kommissorium for Markedsførings- og aktivitetsudvalget

Godkendt af bestyrelsen 29. juni 2018.

Formål og rammer


Det er markedsførings- og aktivitetsudvalgets opgave at varetage foreningens udadrettede markedsføring, herunder at udforme foreningens præsentationsfoldere og andet informationsmateriale. Det kan videreudvikle konceptet og fremsætte forslag til nye former for materiale.
Valg af udvalgsmedlemmer.

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til Markedsførings- og aktivitetsudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.
Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Opgaver


Udvalget skal:
•    Udarbejde forslag til foreningens grafiske image, herunder logo, brevskabeloner, m.v.
•    Fremkomme med forslag til nyt markedsføringsmateriale, fx i form af foldere, artikler og pressemeddelelser
•    Opretholde aktiv kontakt til pressen
•    Fremkomme med forslag til promotion-materiale og promotion-aktiviteter til brug for Danske Slægtsforskere og lokalforeningerne
Udvalget udarbejder oplæg til foreningens bestyrelse.

Økonomi


Udgifterne til udvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Eventuelle udgifter til ekstern assistance skal på forhånd være aftalt med bestyrelsen.


Udvalgsmedlemmer: