Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Favrskov slægtsforskere

 

 

Slægtsforskerne Favrskov blev stiftet den 28 September 2016. 

Foreningens formål er, at samle interesserede i slægtsforskning til udveksling af viden og erfaring, samt arrangere interessante foredrag, ekskursioner m.v. for at øge kendskabet til, hvordan man kan få indsigt i sin egen slægt 

 Vi mødes hver anden Tirsdag i lige uger. på "STATIONEN" I Hinnerup, fra kl. 13.00 til kl. 16.00

Her der der mulighed for at arbejde i små eller store grupper der fokuserer på forskellige emner. så som forskellige slægtsprogrammer, brugen af samme og alle muglige problemer, man støder på.

Vi har også et samarbejde med Slægts - og Egnshistorisk Forening Randers, hvor vi må deltage i Deres arrangementer/foredrag.                 

For års kontingentet på 150 kr. får du.

Medlemsmøder.

Adgang til foredrag.

Adgang til arrangementer

Adgang til foredrag i Slægt-og Egnshistorisk Forening Randers.

 

Se vores efterårsarrangementer for 2023 på vores hjemmeside.