Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Foreningens programmer var i starten håndskrevne. Her præsenteres efterårets møder i 1971.

Foreningens programmer var i starten håndskrevne. Her præsenteres efterårets møder i 1971.

Omkring 1970 var der grøde i interessen for slægtsforskning. I Århus, Odense og Viborg havde folk fundet sammen og stiftet de første slægtshistoriske foreninger, og i foråret 1971 var tiden inde til at gøre ligeså i Randers. Årene forinden var jorden gødet via kurser i slægtsforskning, som FOF udbød, med genealog Gert Roesen som underviser. Ud af disse kurser voksede interessen for at skabe en forening, og den 25. marts var der stiftende generalforsamling i Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers.

Den nye forening kunne mønstre 24 medlemmer, der betalte 30 kr. årligt for medlemsskabet. Den første formand var tale- og hørekonsulent Morten Skjærlund. Det vakte opsigt, at et af medlemmerne var en knægt på 16 år, som dog allerede i to år havde dyrket anejagten og var ”kommet længere tilbage i anerne end mange af de ældre medlemmer”, som Randers Amtsavis kunne fortælle. Knægten var Jan Hyllested, der stadig er medlem af foreningen.

Det allerførste arrangement var en tur til Frederiks kro, hvor man mødtes med forskerkolleger fra Kjellerup, Herning og Vinderup, og ellers gik det slag i slag, med foredrag og udflugter. Møderne blev holdt i et mødelokale på 2. sal i Kulturhuset. Fra den første tid er bevaret håndskrevne sæsonprogrammer, og formanden kunne finde på at sende medlemmerne invitationer til møder, skrevet med sirlig gotisk håndskrift! 

Blandt de mindeværdige arrangementer må regnes en tur til Rigsarkivet i januar 1972, der kunne samle ca. 25 deltagere.

Foreningen havde medvind; i 1977 var medlemstallet oppe på 75, og det var Randers’ tur til at stå for et slægtsforskertræf, sommerstævnet, for medlemmer fra foreningerne i Odense, Århus og Herning. Året før havde man fået en ny formand, Laust Chr. Larsen. 

1996 kunne man fejre 25 års jubilæum ved en reception i Helligåndshuset, hvor besøgende kunne få en demonstration af nymodens slægtsforskning, der nu foregår på PC’ere! Formand på dette tidspunkt var pastor Karl Erik Jensen fra Ø. Velling. Medlemstallet lå nu omkring de 90.

I 2006 måtte man finde et nyt mødested; det blev Fritidscentret, hvor medlemmerne stadig mødes for at høre de foredrag, der er det største trækplaster i foreningen. Medlemstallet balancerer omkring de 100.

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers var i mange år medlem af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF). Efter dennes fusion med DIS-Danmark  indgik foreningen i 2019 en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.