Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Referat af generalforsamling den 14. februar 2023 kl. 19.00 i Fritidscentret

18 medlemmer deltog.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  Bøggild Christensen blev valgt.
  1. Godkendelse af dagsorden.
   Godkendt uden bemærkninger.
  2. Valg af referent.
   Kathrine Tobiasen.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  Birgit fortalte om foreningsåret, hvor vi har haft mange arrangementer. I foråret fortalte Torben Albret Kristensen om amtmandens alsidige arbejde, Jens Aaberg om ejendomshistorie og Lisbeth Lunde Lauridsen om natmænd og rakkere, inden vi sluttede med besøg på Håndværksmuseet. Efteråret bød på Agnete Birger Madsens foredrag om fattige kvindfolk i 1800-tallet og Peter Olsens om afskrevne kilder. Vi havde en medlemsaften med forskellige oplæg om Mediestream og Danske Slægtsforskeres hjemmeside. Årets sidste FU-foredrag stod Svend Erik Christiansen for med emnet faderskab og skilsmisser, og ved julemødet fortalte Nels om huset med det specielle navn, Mikkelborg. 2023 startede med Henning Karlbys foredrag om at lave fotobøger.
  Vi har tilbudt slægtsforskerhjælp en gang månedligt i ”sæsonen” på biblioteket med stort fremmøde i efteråret. Tilskuddet på 4578 kr fra Danske Slægtsforskere hjælper er en god støtte til programmet.
  Vi har udsendt et spørgeskema for at få ønsker fra medlemmerne.
  Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Der er et minus på 1509 kr. på regnskabet. Det skyldes, at vi har haft to konti, som hver koster 500, af hvilke en er nu opsagt, og at vi har haft et foredrag til 1 ½ times honorar.
  Regnskabet ser pænt ud, især takket være tilskuddet fra DS. Godkendt uden kommentarer.
 4. Indkomne forlag.
  Ingen forslag er indkommet.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Fortsætter uændret.
 6. Valg af formand/kasserer.
  1. Kasserer Nels Sørensen er på valg – modtog genvalg.
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  1. Britta Juul er på valg – modtog genvalg.
  2. Eva Bach Ladefoged er på valg – modtog genvalg.
 8. Valg af to suppleanter.
  1. Aase Fihl er på valg – modtog genvalg.
  2. Leif Hede er på valg – modtog genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Gervid og Karl Erik modtog genvalg, og Kai Bjarne Jensen blev valgt til revisorsuppleant.
 10. Intet.