Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Haderslev Slægtsforsknings Forening

Vores hjemmeside: 

slaegt.dk/haderslev/

Vores mailadresse:

haderslevslaegt@gmail.com 

 

Foreningens navn er Haderslev Slægtsforsknings Forening og foreningens hjemsted er Haderslev.

Foreningens formål er at fremme interessen for slægtshistorisk forskning.

Kulturhuset Bispen i Haderslev, hvor alle foreningens aktiviteter foregår.