Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Generalforsamlings procedure.

Foreningens generalforsamling bliver afholdt i februar og bliver adviseret på hjemmesiden, i årsprogrammet og via medlemsbrev.
Dagsordenen bliver lavet efter vedtægterne og sendt til medlemmerne inden afviklingen.

Referat og regnskab vil bliver sendt til medlemmerne som medlemsbrev.