Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Ny e-mail adresse
Vi har ændret vores mail adresse : haderslevslaegt@gmail.com
HSF Bestyrelse - sammensætning
Haderslev Slægtsforskningsforenings bestyrelse har efter generalforsamlingen haft et møde, for at få konstitueringen på plads. Vi har drøftet hvordan vi får opgaverne fordelt. Vi fik ikke opgavefordelingen på plads. Vi aftalte, at vi beholdt de poster vi havde i 2023 i det første halvår af 2024. Vi var alle enige om, at der skal nye medlemmer til bestyrelsen i 2025, medlemmer der er parate til at deltage i planlægningen af 2025 programmet. Læs mere ...