Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Bliv medlem af Haderslev Slægtsforsknings Forening

Medlemskab
Er du ikke medlem af Haderslev Slægtsforsknings Forening, men har lyst til at
være det, så mød blot op til et vore arrangementer, hvor du så kan blive indmeldt i foreningen.
Du kan også henvende dig til enten formanden eller kassereren (findes på hjemmesiden)

Et medlemskab koster kun 175 kr. pr. år, mens ægtepar slipper med 250 kr.

Indmeldelse kan ske til Haderslev Slægtsforsknings Forenings bankkonto via netbank:

Reg. nr.: 7915 konto nr. 1217670.
Skriv navn og adresse på overførslen.

Send også en mail til vores kasserer Carl Erik Mikkelsen carl.e.mikk@gmail.com med dine kontakt oplysninger.

Som gæst betaler man 40 kr. for deltagelse i medlemsaftner.
Prisen for deltagelse i øvrige arrangementer vil fremgå af hjemmesiden og medlems-mail.