Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Om foreningen

Historie og aktiviteter

Hvem er vi?
Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn hed indtil efteråret 2018 DIS-Nordvestjylland. DIS-Nordvestjylland blev stiftet i efteråret 2012 og overtog da de aktiviteter og interesser, som hidtil var blevet varetaget af 'Slægtshistorisk forening for Thy'.
Formål
Foreningens formål er at skabe et regionalt forum for databehandling i slægtshistorie ved at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed, relateret til slægtshistorie og lokalhistorie.
Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogisk, lokalhistorisk og kulturhistoriske emner.
Målgruppen
Vi ser vores målgruppe som alle, der er bosatte i Thy-Hannæs og på Mors samt disse områders nabokommuner, men alle er velkomne til at melde sig ind i lokalforeningen, uanset hvor de bor.
Årligt kontingent
For 2024 er kontingent fastsat som 75,- kr. for enkeltpersoner.
Man behøver ikke være medlem af Danske Slægtsforskere for at være medlem af Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn.
Indmeldelse kan ske via funktionen 'Bliv medlem' her på hjemmesiden.
Møder og foredrag
Her på hjemmesiden kan man under menupunktet 'Arrangementer' se en oversigt over foreningens aktiviteter.
Alle lokale møder og foredrag er gratis for medlemmerne af Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn.
Hvis du ikke er medlem, så er du velkommen til at være med 'på prøve' til et møde eller et foredrag. Vær dog opmærksom på, at ved foredrag med foredragsholdere udefra kan ikke-medlemmer blive bedt om at betale et mindre entré-beløb.