Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Her kan du læse referater fra generalforsamlingerne

Stiftende generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018
Ekstraordinær generalforsamling 2018
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2021