Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Foreningens historie

I 2012 valgte man ved generalforsam­lingen i Løg­stør Slægts- og Lokal­historiske For­ening, at slægts­forsk­ning ikke længere skulle være en del af for­ening­ens for­mål, og af tom­rum­met der­efter blev forening­en Slægts­forskerne i Vest­himmer­land stiftet 20. marts sam­me år.

I den ny for­ening var og er slægts­forsk­ning i høj­sædet, og vi for­søger at dække det meste af Vest­himmer­land ved at af­vikle arrange­menter både i Løgstør, Aars og Farsø. I dag tæller for­ening­en omtrent 80 hus­stande.

Slægtsforskerne i Vesthimmerland

Bestyrelsen

Formand
Peter Olsen, Thisted
Tlf. 25 15 16 47, po@peter-olsen.dk

Kasserer
Lis Thomsen, Aars
Tlf. 98 62 35 70, aage.lis.thomsen@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Bådsgaard (næstformand)
Harding Møller (sekretær)
Lilian Frimor

Andre tillidsvalgte:
Kirsten Bernlow (suppleant, bestyrelsen)
Leif Madsen (revisor)
Poul Carstensen (suppleant, revisor)