Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Kontakt os via e-mail på sfvestegnen@gmail.com 

Velkommen i

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

Vi bruger nutiden til at sikre fortiden for fremtiden

Byhistorisk Hus, Glostrup

På vore medlemsmøder veksler indholdet mellem

   • Hjælp til selvhjælp
   • Erfaringsudveksling
   • Foredrag af eksterne foredragsholdere
   • Indlæg fra medlemmerne
   • Medlemsstyrede interessegrupper/workshops
   • Ekskursioner (udebesøg og skovture)
   • Og sidst, men ikke mindst socialt samvær

Under fanen ”Arrangementer” vises  programmet for indeværende halvår.

Under fanen ”Andet” kan du se eksempler på allerede afholdte foredrag, indlæg fra egne medlemmer, skovture og udebesøg samt tidligere udsendte nyhedsbreve.

Vi mødes tirsdage i ulige uger (september til april) kl.:   19-21 i Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134,  2600 Glostrup.