Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Generalforsamlingsreferater

2021  14. oktober