Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

blev stiftet den 30. april 2003.

Dens formål er gennem et forpligtende fællesskab og aktivt medlemsskab at samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner til arkiver m.v. at øge kendskabet til slægtshistoriske forskningsmetoder og -midler.

Hvad laver vi i en slægtsforskerforening

Det er foreningens fornemmeste opgave at øge kendskabet til slægtsforskning i bred forstand, hvad enten man forsker lokalt, på landsplan eller uden for landets grænser. 

I vor medlemskreds er der en meget stor bredde. Der er medlemmer, som har dyrket slægtsforskning i mere end 30 år, mens andre netop er begyndt. Alle har vi det fælles mål at øge kendskabet til vor fortid og vore aner. Medlemmerne har forskellige indfaldsvinkler til deres slægtsforskning, og erfaringsudveksling er guld værd for udviklingen af færdighederne i at slægtsforske.

Der er ingen færdig løsning på, hvorledes hvert enkelt medlem skal forske; det er helt individuelt.

Sidst men ikke mindst lægger vi vægt på et godt socialt samvær, hvor vi tager hensyn til hinanden, hjælper hinanden, støtter hinanden i vores slægtsforskning og samtidigt har det rart sammen.

Vores møder kan være:

Erfaringsudveksling indgår med stor vægt i vore medlemsaftener som ofte afholdes under title Medlemmernes egen aften. Her kan for eksempel hentes gode råd, hjælp til tydning af kirkebøger og vanskelig gotisk skrift m.m.

Foredragsaftener med foredrag af inviterede, erfarne foredragsholdere eller af et medlem, som vil dele sin forskning med alle i foreningen.

Interessegrupper / workshops  medlemsstyrede grupper, der arbejder med et fælles emne inden for slægtsforskning.

Ekskursioner fx arkivbebesøg eller til steder af slægthistorisk interesse.

På medlemsaftener og temaaftener er der rig lejlighed til at snakke med de andre medlemmer.

En slægtsforskeraften skal være en berigende oplevelse.