Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Statens Arkiver

 

Statens Arkivers forside

http://www.sa.dk/

ArkivalierOnline

http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

DAISY bestilling af arkivalier

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside

Om søgning i DAISY

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/find_arkivalier/sog_efter_emne_i_emnesogning_i_daisy_beta

se også nederst på linket ang. flere søgemuligheder

1501 direkte links til specielle online arkivalier fra AO og Daisy

https://www.facebook.com/notes/genealogisk-forum/69-2012-direkte-links-til-specielle-online-arkivalier-fra-ao-og-daisy/482970521816921

Kan kun tilgås fra Facebook

Danmarks Nationale

Privatarkivdatabase

http://www.danpa.dk/

Sammenslutningen af lokalarkiver

http://www.danskearkiver.dk/

Arkivvejviseren

http://www.arkibas.dk/arkivvejviser/

 

 

Supersiderne

 

Dansk Demografisk Database

www.ddd.dda.dk

Krabsens stednavnebase

www.krabsen.dk/stednavnebase

Politiets Registerblade

http://www.politietsregisterblade.dk/

Bauers Kalender

http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Kirkeårets gang

http://www.ligeher.dk/aner/kirkeaaret/kirkeaar.asp

 

Hvad hedder kirkedagene på latin

http://bransholm.homepage.dk/Kirkedage.htm

 

Hvilket sogn ligger gaderne i København i?

http://anetavle.blogspot.dk/2008/09/kbenhavn-hvilke-gader-til-hvilke.html

 

Startsiden – linkssamling

http://www.startsiden.dk/Slaegtsforskning

 

 

Udensognsviede

 

Udensognsviede i Salling

http://fuursamlingen.dk/Niels_Bjoereng/strays_i_salling.htm

Sallingfolk viede på Mors

http://fuursamlingen.dk/Niels_Bjoereng/sallingstrays_paa_mors.htm

Andre udensogns vielser

http://www.brejl.dk/vielser.html

Hammerum Herred

http://www.hammerum-herred.dk/news.php

 

 

Dødsfald og gravsteder

 

Dødsannoncer online

http://www.afdoede.dk/

Gravsten på nettet

http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

Indeks til dødsboer i Statstidende

http://www.aneguf.dk/

Døde danske soldater i 1. verdenskrig

http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Det-sker/documents/Faldne- Alfabetisk-2_000.pdf

Drabssager i Danmark

http://drabssageridanmark.beboer2650.dk/html/oversigten.html

 

 

Lægdsruller

 

Vejledning til lægsdruller fra Statens Arkiver

http://www.sa.dk/media(4869,1030)L%C3%A6gdsruller.pdf

Kom godt i gang med lægdsruller – Statens Arkiver

http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/kom_godt_i_gang/godt_i_gang_med_lagdsruller

 

Lægdsruller og søruller – Statens Arkiver

http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/lagdsruller_-_en_vejledning

Lægdsruller online

Gå ind i DAISY, skriv: justitsministeriet i midterste søgefelt og lægdsruller i nederste felt, se vedledning nedenfor på Ulrich Alster Klugs side

Ulrich Alster Klugs hjælpeside om lægdsruller

http://www.dannebrog.biz/lruller/

Hjælpeside om lægdsruller på Familysearch

https://familysearch.org/learn/wiki/en/Denmark:_Military_Levy_Numbers_(L%C3%A6gdsnummer)

Sogneoversigt for lægdsruller – Statens Arkiver

http://sa.dk/media(4904,1030)/Sogneoversigt%2C_l%C3%A6gdsruller.pdf

Militære forkortelser

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/hjaelp/mili.htm

 

 

Skifter

 

Vejledning til skifter fra Statens Arkiver

http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/skifteprotokoller_-_en_vejledning

Erik Brejls samling

http://www.brejl.dk/

Wadschiers Samling

http://www.wadschier.dk/

Oversigtsside over flere steder med skifteuddrag

http://gen.salldata.dk/?p=skifter-1

(den er rigtig god, der er mange henvisninger)

Dansk Demografisk Database – søg i skifteuddrag

http://ddd.dda.dk/dprob/soeg_skifte.html

Vejledning om skifter – Landsarkivet i København

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/kilder/skifte/index.htm

(flere undersider – god at få forstand og forståelse af)

Søg i skifteprotokoller på Dansk Demografisk Database

http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm

Find affotograferede skifter mv. i Familysearch.org

https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecords%2Fcollection%2F2015318%2Fwaypoints

 

 

Databaser

 

Slægtsforskning på Fyn

http://www.virgo-fyn.dk/

Leif Sepstrups side

http://www.sepper.dk/       (læg mærke til de mange undersider her)

Do.

http://www.danskkgindex.dk/afskrift_kb/

Folket i midten – Århus

http://www.folketimidten.dk/

Database over modstandsfolk

http://modstand.natmus.dk/

Lotte Brændgårds side om Fyn

http://www.virgo-fyn.dk

Database om Als

http://www.alsnissen.dk/

Arne Feldborgs side om Hammerum Herred

www.hammerum-herred.dk

Nygårds Sedler

http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp

Ancestry

www.ancestry.com – betalingsside           Herning Centralbibliotek har gratis adgang, det har alle slægtshistoriske centre i mormonkirkerne også

My Heritage

www.myheritage.com - betalingsside

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/Esbjergs%20historie.aspx

Odense - database

http://www.odensedatabasen.dk/

Fur-databasen

www.furdatabasen.dk

Databasen Samsinger

http://www.kefotos.dk/cliche_tng/index.php

Bornholm databasen

http://www.bornholm-stamtavle.dk/index.html

Gotisk skrift

 

Mette Fløjborgs side om gotisk skrift

www.gotisk.dk

 

 

Skriftlæsningsbog for folkeskolen – håndskrift, ikke gotisk

http://billeder.salldata.dk/Dokumenter/Hans%20Rasmussen%20(1851-1939)/22.%20Skriftla_esningsbog%20for%20Folkeskolen/

 

 

Slægtsforskning i udlandet

 

Find kirkebøger og andre kilder i andre lande

https://familysearch.org/search

(kør helt ned i bunden, vælg det rigtige område, vælg land på næste side og vælg kilde)

Hvordan slægtsforsker vi i andre lande?

https://familysearch.org/ask/researchWiki

(skriv navnets land i søgefeltet nederst på skærmen)

Norge

http://arkivverket.no/Digitalarkivet

og www.dis-norge.no        den sidste er til DIS-Norge

Sverige

 

http://www.arkivdigital.se/          (betalingsside)

og www.gravar.se

http://www.dis.se/    den sidste er til DIS-Sverige

Det sydlige Sverige

http://www.ddss.nu/(S(w5qpyj551mvgtzyhx1saemf2))/swedish/default.aspx

Canada

http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogy/index-e.html

og http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx

og http://www.rootsweb.ancestry.com/~canwgw/

USA

www.ellisisland.org                                               Immigrationsoptegnelser (1892-1954)

www.castlegarden.org                                          Immigrationsoptegnelser (1820-1892)

 

Tyskland

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Tyskland     WIKI om søgning i Tyskland

http://grabsteine.genealogy.net/                               gravsteder i Tyskland

Commonwealth War Graves Commission – engelske krigsgrave

http://www.cwgc.org/

 

 

Slægtsforskerorganisationer

 

DIS-Danmark

www.slaegtogdata.dk

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

www.ssf.dk

Samfundet forDansk Genealogi og Slægtshistorie

http://www.genealogi.dk/

 

 

Billeder

 

Danske Billeder

www.danskebilleder.dk

 

Facebook

Prøv at skrive f.eks. Skive i billeder i det øverste søgefelt, der er flere grupper med billeder fra lokalområderne

Billeder fra Skive

http://www.frogx.dk/skive50/

 

 

Familysearch

 

Familysearch.org

www.familysearch.org

Slægtshistoriske Centre i Danmark

http://www.mormon.dk/?mod=slaegtshistoriske_centre

FamilyTree

Log ind på Familysearch, og vælg fanebladet FamilyTree

 

 

Matrikler

 

Kort- og Matrikelstyrelsen

http://www.gst.dk/ vælg fanebladet ”Se på kort”, tryk dernæst på ”Historiske Kort”

direkte link: http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm?map=dkfor

direkte link til matrikelkort: http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm?map=dkfor

OIS

www.ois.dk

DIGDAG

www.digdag.dk

Historisk Atlas

http://historiskatlas.dk/

Wadschiers database

www.wadschier.dk  vælg fanebladet Kilder – søg arkivalier gør du flg.:

På http://www.wadschier.dk/arkivalie vælges som Arkivtype:
Rentekammeret og som Landsarkiv: R/Rigsarkivet. Så kommer du til
http://www.wadschier.dk/arkivalie/oversigt/-/rentekammeret/r/ med matrikler
for 1662/1664 og 1668.

Men der er også andre matrikler som skal søges under herredsfogeden og enten
LAV eller LAO.