Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

MÅL:

 

 

 

 

 • Tilbyde fællesskab for slægtsforskere med rødder eller bopæl i Skive og omegn.
 • Tilbyde foredrag og ekskursioner med slægts- eller egnshistorisk indhold.
 • Tilbyde undervisning i basale færdigheder indenfor slægtsforskning.
 • Sætte slægts- og egnshistorie på dagsordenen i Skive og omegn.
 • Samarbejde med andre slægts-, lokal- og kulturhistoriske foreninger og arkiver i Skive og omegn.
 • Samarbejde med andre slægtshistoriske foreninger på landsplan.

 

VISIONER:

 • Oprette og vedligeholde en hjemmeside med relevant indhold for slægtsforskere med rødder eller bopæl i Skive og omegn.
 • Igangsætte indtastningsprojekter af primært kirkebøger for Skive og omegn.
 • Etablere studiegrupper, f.eks. til læsning af gotisk skrift.
 • Produktion af lokalhistoriske materialer.
 • Støttegrupper af frivillige for lokalhistoriske arkiver i Skive og omegn.
 • Samarbejde med Skive Bibliotek om forbedring af udstillingen af lokalhistoriske materialer.

 

HISTORIEN:

En ny forening er ved at se dagens lys i Skive, og afholder stiftende general-forsamling tirsdag d. 23. august om aftenen på Tambohus Ungdomskole, og efter generalforsamlingen vil Rud Kjems holde foredrag om at være barn i Skive i efterkrigstiden.

AOF Skive har gennem flere vintre afholdt kurser i slægtsforskning, og flere af kursisterne er nu gået sammen med kursuslederen om at forsøge at danne en slægtshistorisk forening i Skive. Publikumchef på Skive Bibliotek, Ejvind Mikkelsen, hilser det nye tiltag velkommen i byen siger, at han glæder sig, idet lokalhistorie trænger til at blive opprioriteret i byen.

”Det har været en stor mangel i Skive, at der ikke allerede var en sådan forening, men så må vi jo lave en selv,” udtaler kursuslederen, Bodil Grove Christensen, AOF Skive. Denne idé var der heldigvis også flere af kursisterne, som var med på, og Preben Damborg, Skive, og Else Marie Lofstad Jensen, Lihme meldte sig at arbejdet. En tidligere kursist, Søren Borg, Skive, blev headhuntet til at arbejde for at få lavet en hjemmeside for foreningen.

Da forårets kursus var færdig gik de fire ildsjæle i gang med at arbejde med at lave skelettet til den nye forening. Der er nu forslag til vedtægter, et program klar for det første halve år, idet der er lavet aftaler med foredragsholdere til efterårssæsonens fire foreningsaftener, som også vil inkludere besøg på Byhistorisk Arkiv og begynderundervisning. Ud over foreningsaftenerne vil foreningens medlemmer hvert år få udleveret ”Skive-egnens Jul” gratis, og vil kunne få hjælp til tydning af gotisk skrift.

På sigt er målet også at få lavet en hjemmeside, som forhåbentlig vil komme til at indeholde mange spændende artikler om Skive og omegn, såvel bygninger som personer. Kursusleder Bodil Grove Christensen fortæller, at foreningen selvfølgelig skeler til, hvad man gør i andre foreninger, og gerne vil gøre slægtshistoriske kilder lettere tilgængelige for alle. Det kan man f.eks. gøre ved at lægge kirkebøger fra Skive-egnen på den kommende hjemmeside som Excel-filer. ”Det er et kæmpearbejde, så vi har brug for frivillige, som kunne have lyst til at taste ind for os. Jeg har allerede tilsagn fra nogle af de allermest aktive fra Herning-egnen, som allerede har indtastet enkelte sognes kirkebøger fra Skive-egnen og de er villige til at donere det til os, når vi går i luften, det er utrolig flot,” slutter Bodil Grove Christensen.

Det er ikke kun Skive-egnen, som oplever en stor interesse for slægtshistorie. TV viser for tiden – desværre lidt sent på aftenen – udsendelser fra BBC om kendte englændere, som får hjælp til at finde deres rødder. DR viser for tiden igen tidligere udsendelser om kendte danskere og deres rødder, bl.a. skuespiller Peter Mygind.

Internettet har nærmest forårsaget en eksplosion i mulighederne for informationer om vore forfædre, og sammen med slægtshistoriske computerprogrammer kan man på sin egen computer forholdsvis hurtigt få styr på sin anetavle. Danske kirkebøger kan nu findes på nettet på adressen www.arkivalieronline.dk, naturligvis kun de lidt ældre.

Statens Arkiver tilbyder også vejledning for nye slægtsforskere på www.sa.dk. Den senest tilkomne side er www.anefund.dk, som indeholder masser af nyttige links for slægtsforskere.