Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Horsensegnens Slægtsforskere / Foreningen / Om foreningen

Om foreningen

Foreningen er stiftet den 18. januar 1999 af en kreds af slægtshistorisk interesserede fra Horsens området, og alle med interesse for personalhistorie kan blive medlemmer. Foreningens formål er at samle interesserede til oplysende foredrag, ekskursioner o.l. for derigennem at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metode. Du er velkommen, uanset om du lige er startet eller om du har arbejdet med din slægt i mange år.

Hvis du ønsker at blive medlem, send en mail til slaegthorsens@gmail.com

Det årlige kontingent er DKK 175 for et husstandsmedlemskab. Medlemskab giver gratis adgang til foreningens foredrag samt medlemsaftener. Medlemsåret går fra 1. januar til 31.december. Indmeldelse efter 31. juli er til halv pris.