Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Tirsdag d. 14. januar 2014 var der stiftende generalforsamling i DIS-Kongeaaen.

Der var mødt over 65 personer frem for at deltage i denne stiftende generalforsamling, hvilket langt oversteg arbejdsgruppens forventninger. Der måtte hentes stole frem af flere omgange!
Formand for DIS-Kongeaaen blev Jens Christian Andersen, der også har været initiativtager til igangsætningen af denne nye forening. DIS-Kongeaaen´s hjemmeside m.m. blev samme aften offentligt tilgængelig og indmeldelserne startede. 

 

Kursusdag den 11. februar 2014

Så er slægtsforeningen startet. Hvordan skal vi så gribe sagen an? Vi mødes alle, hvor vi gennemgår de emner, som kommer fra vore medlemmer. Emnerne var hvilke foredrag vi skulle have og hvilke emner der skulle blive aktuelle på vore klubaftener.

 

Den 07. april 2014 Kursus i gotisk skrift

Så kom vi i gang med det første arrangement. Et kursus i gotisk skrift, som arkivchef Jørgen Dieckmann holdt og der var stor tilslutning.

 

Den 19. august 2014 En tur langs Kongeåen og et foredrag om gendarmer og den gamle grænse fra 1864-1920

Efter sommerferien startede vi med en gåtur langs Kongeåen afsluttende med et foredrag af Erik Larsen ved det gamle Skodborghus.

 

Den 30. september 2014 Åben hus på Sønderskov Slot

Vi var ude for at formidle slægtsforskning og at se om vi kunne få flere medlemmer til vor forening.

 

Den 11. november 2014 Et foredrag om lægsruller

Det sidste foredrag i 2014 omhandler lægsruller. Foredraget blev holdt af Ulrich Alster Klug.