Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Lægdsruller Fra omkring 1789 er de fleste centralt førte lægdsruller bevaret. Derfor kan vi i dag finde oplysninger om de af vore mandlige aner, som var værnepligtige. Her hjælper vi dig frem til lægdsrullerne.