Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Din slegt dinSlægt.no er et norsk online slægtsforskningsprogram, der giver dig mulighed for at organisere dine slægtsdata via en webbrowser. Det er ikke meget forskelligt fra anden slægtsforskningssoftware på computeren, men har den fordel, at det er 100% web-baseret.
Frederiksberg bibliotek

Her er samlet en del artikler om slægtsforskning. Derudover kan man i søgefeltet søge efter nyttige bøger, som kan lånes enten direkte eller via det lokale bibliotek.

Fløjborg

Mette Fløjbergs hjemmeside med mange relevante oplysninger

Hedebo

Hedeboslægtens hjemmeside har en side omkring alle de foredrag der er afholdt

Johs. Lind

En hjemmeside med mange nyttige henvisninger og informationer

Kriminalhistorie

Der fortælles om kriminelle i slutningen af 1800-tallet, der har det tilfælles, som for de flestes vedkommende har siddet i Horsens Tugthus. Fælles for sagerne er også, at de dømte som hovedregel får livstidsstraffe, mens en enkelt 'kun' får en straf på 16 år. Sagerne er tilfældigt udvalgt og vi er - så vidt vi ved - ikke i slægt med nogen af de dømte, men vi har lyst til at fortælle historierne alligevel.

Winther

Herredsfoged Troels Winther og hans efterslægt og andre sønderjyske slægter