Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Brandforsikring Brandforsikringsprotokoller og -taksationsprotokoller. Forsikringsprotokollerne anvendes som register til taksationsprotokollerne. Taksationsprotokollerne beskriver den enkelte ejendoms udseende og kvalitet.
Historisk atlas Atlas med mange forskellige oplysninger om bl.a. kirker, skoler, gårde, smuglerier og mange andre oplysninger
Historiske kort Historiske kort fra Geodæisk Institut
Kortforsyning Her kan downloades kort mange forskellige typer af kort
OIS På OIS kan du finde alle oplysninger om ejendomme i dag med historik
Skøder og pantebreve Realregistrene er en slags indholdsfortegnelse til skøde- og panteprotokollerne. Indtil 1927 indeholder registrene datoer for adkomster, servitutter og pantehæftelser. Ordnet efter sogn, ejerlav (og matrikelnummer). I skøde og panteprotokollerne er der en kronologisk indførelse af adkomster, servitutter og pantehæftelser. Indført efterhånden som dokumenterne blev tinglyst. Ordnet efter herred og tidspunkt for tinglysningen.
Topografi Dette er en hjemmeside med historier fra topografer og man kan bl.a. download bogen af Peter Korsgaard "Kort som kilde", et skrift om hærkort mm.