Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Hvem er vi?

Slægtsforskning Kongeaaen blev stiftet den 14. januar 2014 og har til pt. huse i Knudedybet, Kærhøjparken 19, Vejen

Formål

Det er foreningens formål at samle alle i Vejen Kommune og omkring Kongeåen, der er interesserede i eller arbejder med slægtsforskning til fælles aktiviteter - uanset hvor man har sine rødder i Danmark. At assistere ved indsamling af relevante data og medvirke bl.a. ved transskription og læsning af vanskelige tekster i folketællinger, kirkebøger og andre personalhistoriske arkivalier indgår også i foreningens formål. 

Årligt kontingent

Enkeltpersoner 2020 = 135 kr. - 2021 = 150,00 kr.
Ægtepar/samboende 2020 = 200 kr. - 2021 = 230,00 kr.

Indmeldelse kan ske ved at besøge os på vores møder, hvor et medlem af bestyrelsen vil være til stede, eller ved henvendelse til foreningens formand

Her kan man som hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer få yderligere oplysninger om foreningen. 

Møder

Indtil videre holder vi mødeaften en gang om måneden fra kl. 19.00 til kl. 22.00. Se venligst vores arrangementskalender.  Der vil altid være en eller flere fra bestyrelsen til stede. Medlemmer tager selv deres PC'ere med.

Andre emner for tirsdagene vil være foredrag, læseøvelser i gotisk skrift, hjælpe hinanden med at bruge slægtsforskningsprogrammer samt inspiration og hjælp af andre medlemmer. 

Foredrag

Slægtsforskning Kongeaaen arrangerer foredrag om slægts-, personal- og lokalhistoriske emner. 

Hjælpemidler

Der er trådløs internetforbindelse.

Ekskursioner

Slægtsforskning Kongeaaen vil arrangerer besøg i lokalhistoriske arkiver, kirker, museer, slotte og andre seværdigheder af interesse for slægtsforskere. 

Kommunikation

Der udsendes 4 gange om året et "Nyhedsbrev", som informerer medlemmerne om alt, der har relation til foreningens virke og om nye tiltag. Der er oprettet en adressefortegnelse (Videnbank) med e-mail-adresser, så der kan formidles kontakter ad denne vej.