Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Forsvarets arkiver indeholder mange oplysninger om de udskrevne og hvervede soldater samt deres officerer.  Oplysningerne kan bl.a. findes i stambøgerne, men også i mange af de andre af hærens arkiver, kan der findes oplysninger om de værnepligtige, de hvervede og officerernes forhold.

Rigsarkivet har gjort det nemmere for slægtsforskere at finde oplysninger om hærens personel ved at lægge lægdsrullerne for hele landet og senest en række registre og hjælpemidler til hærens arkiver ud på ArkivalierOnline.

Cand. jur. Jørgen Green vil i foredraget gennemgå de vigtigste af disse registre og hjælpemidler og fortælle om, hvordan man finder frem til og bestiller de originale arkivalier på Rigsarkivet.

Jørgen Green har bl.a. skrevet Slægtsforskerens ABC og Slægtsforskning i i lægdsruller, søruller og hærens og søværnets arkiver