Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Godsarkiver

 

 

 

 

 

Litteraturliste

Godset udgjorde en betydelig økonomisk og politisk magtfaktor i det danske samfund helt frem til anden halvdel af 1800-tallet. Godsejeren samlede imidlertid ikke bare den økonomiske og politiske magt men nok så væsentlig også den magt, der styrede og bestemte over bøndernes dagligdag. Det var godsejeren, der styrede hoveriet, det var godsejeren, der havde det sidste ord i skiftebehandlingerne, og frem til 1788 var det godsejerne, der havde fod på, hvem der skulle være soldat.
Foredraget byder på en gennemgang af de vigtigste arkivgrupper i godsernes arkivalier, og det giver dig en forståelse af den vigtige historiske udvikling frem mod anden halvdel af 1800-tallet, hvor godsejerne definitivt mistede positionen som uundværlig hjørnesten i den offentlige lokaladministration.

 

En liste med mange gode henvisninger til litteratur