Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Foredraget handler om efterslægten efter herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, som levede i 1400-tallet, og som jeg betragter som Danmarks største sammenhængende slægt med forgreninger til alle dele af landet og til alle samfundslag. Udover at fortælle lidt overordnet om den enorme slægt vil jeg også komme ind på, hvordan man kan dokumentere slægtsforhold så langt tilbage i tiden.