Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Den 9. februar 2016 - Generalforsamling samt foredrag med emnet Fattigvæsenet – Hvad finder slægtsforskeren af oplysninger der?

Et foredrag af Jørgen Dieckman Rasmussen

 

Den 8. marts 2016 At skrive slægsthistorie

Et foredrag af Bibliotekar Kathrine Tobiasen

 

Den 30. august 2016 - Besøg på Wellings museum, Mejlbyvej 10 6660 Lintrup samt besøg ved den frilagte pansergrav – GUDRUN STILLINGEN

 

Den 13. september 2016 - Besøg på rigsarkivet i Åbenrå

 

Den 2. oktober 2016 - Kulturuge i Rødding

 

Den 8. november 2016 - Et foredrag om kort som kilder

Foredraget af Peter Korsgaard vil fortælle om de kort og nogle af de arkivalier, som har været i Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv (nu Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Mange, men ikke alle, er lagt ud på nettet (hkpn.gst.dk). Han tog særligt hensyn til de behov, som findes hos slægtsforskere, ligesom at se på, hvad de forskellige korttype kan fortælle, og hvad de ikke kan fortælle. Han fortalte også kort om hkpn.gst.dk.

 

Den 6. december 2016 - De sønderjyske kilder og Hertugdømmet Slesvig, foredrag af Inger Buchard.

Det sønderjyske område har rigtig mange kilder til lokal- og slægtshistorie som er blevet publiceret på Internettet. Med udgangspunkt i DIS-Wiki vil der blive fortalt om de grundlæggende kilder: kirkebøger og folketællinger.
Det suppleres med en henvisning til andre kildesamlinger, der er vigtige for en slægtsforsker: de civile personregistre fra 1874 og frem, de preussiske sessionsprotokoller, men også de få skifteprotokoller og sjældne lægdsruller kan fortjene at nævnes. Et kig på nogle tyske digitaliseringsprojekter vil give en introduktion til søgning syd for grænsen.