Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Den 14. januar 2020 - Et foredrag om Landeværnet syd og nord for Kongeåen af Rasmus Wichmann

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet, og som kom i brug pga. Napoleonskrigene.
Cand. Mag. Rasmus Wichmann gennemgår landeværnets oprettelse og nedlæggelse, og de forskellige tjenesteforhold der var i Kongeriget og Hertugdømmerne. Til sidst gennemgås hvordan man kan bruge landeværnets arkivalier i sin slægtsforskning.

 

Den 26. januar 2020 - Slægtsforskerdag hvor vi hjælper alle, der har behov herfor

 

Den 18. februar 2020 - Generalforsamling og et foredrag om Lægdsruller og hærens stambøger af Ulrich Alster Klug

Efter generalforsamlingen sagde vi farvel til bestyrelsesmedlem Ejnar Thygesen, som har været med hel fra starten af foreningen. 

Derefter var det Ulrich Alster Klug tur til at holde et foredrag. Hvordan og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi i dem? Hvordan finder man rundt i hærens stambøger?
I 1788 overtog staten udskrivningen af værnepligtige til militærtjeneste. Lægdsrullerne og stambøgerne giver slægtsforskeren mange detaljerede og nyttige oplysninger om de værnepligtige og tjenstgørende. Ulrich vil både give en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, dels illustrere med praktiske eksempler.
Stambøger findes bevaret fra 1785 og kan anvendes, når man først har oplysning om indkaldelse f.eks. fra lægdsrullerne.

 

 

Den 10. marts 2020 - Et foredrag om Godsarkiver af Erik Kann

Godset udgjorde en betydelig økonomisk og politisk magtfaktor i det danske samfund helt frem til anden halvdel af 1800-tallet. Godsejeren samlede imidlertid ikke bare den økonomiske og politiske magt men nok så væsentlig også den magt, der styrede og bestemte over bøndernes dagligdag. Det var godsejeren, der styrede hoveriet, det var godsejeren, der havde det sidste
ord i skiftebehandlingerne, og frem til 1788 var det godsejerne, der havde fod på, hvem der skulle være soldat.
Foredraget byder på en gennemgang af de vigtigste arkivgrupper i godsernes arkivalier, og det giver dig en forståelse af den vigtige historiske udvikling frem mod anden halvdel af 1800-tallet, hvor godsejerne definitivt mistede positionen som uundværlig hjørnesten i den offentlige lokaladministration.

 

Den 8. september 2020 - Et foredrag om Slægtsforskning i nord – Tyskland af Inger Buchard

I de fleste familier skal man ikke mange generationer tilbage, før man støder på folk med rødder i Nordtyskland; dels selvfølgelig fra Sydslesvig og Holsten, men mange skal længere omkring for at finde deres rødder. Foredraget vil gå ind på, hvilke veje man kan gå får at finde det rigtige arkiv, og nogle af de mange nye tyske databaser vil også blive nævnt

   

 

Den 6. oktober 2020 - Et foredrag om Introduktion til brug af DNA i slægtsforskningen af Henriette Leslie Idestrup

Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning DNA-tests er i dag blevet så billige, at de er et spændende og relevant supplement til den traditionelle slægtsforskning. Foredraget giver en introduktion til brugen af DNA-tests i slægtsforskningen -hvad er forskellen på de forskellige tests og hvad kan man bruge dem til i sin slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's produkter, da de vurderes at have størst relevans for danske slægtsforskere.

 

Den 10. november 2020 - Et foredrag om Bruden var i sort- om bryllup, brudekjoler og brudebilleder gennem tiden af Lisa Eisbøll

Bruden var i sort -om bryllup, brudekjoler og brudebilleder gennem tiderne I de gode, gamle dage havde Jyske Lov håndfaste regler, der regulerede hvem der var for rette ægtefolk at regne. Kirken mente naturligvis at den kirkelige vielse var forudsætningen for det lovformelige ægteskab og det blev en lang strid. Romerretten, og senere Reformationen ændrede også på tingene, men fra 1922 blev det muligt at undgå en kirkelig vielse til fordel for den borgerlige. På den kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til at høre om medgift, brudekrone og brudebuket, ser på mere end 250 års bryllupsbilleder.
Drømmen om at stå hvid brud lever fortsat i bedste velgående, og det er vel ikke så ringe endda? Min erfaring er at der ofte er deltagere som medbringer bryllupsbilleder. Det er en rigtigt sjov ting både for mig og ikke mindst deltagerne. Du kan skrive de er velkommen med billeder - snakken om de private billeder sker gerne i kaffepausen.

 

Den 8. december 2020 - Et foredrag om Rakkere og natmandsfolk af Lisbeth Lund Lauridsen

Foredrag om tatere, kjæltringer eller skøjere - et ukært barn har mange navne. Fra 1500-tallet til begyndelsen af 1900-tallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Mennesker som udførte uærlige opgaver som fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere blev marginaliseret og udstødt af samfundet