Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Den 11. maj 2021 - Et foredrag om Avisen- en kilde for slægtsforskere af Tommy P. Christensen

Siden 1600-årene er der udsendt aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slægtsforskeren er emnet for dette foredrag. Der vil især blive fokuseret på de stofområde i de gamle aviser, der kan være af interesse for slægtsforskeren samt hvilke metodiske problemer der kan være ved brugen af aviser. De metodiske problemer illustreres med eksempler og endelig gennemgås de almindeligste hjælpemidler til opsporingen af gamle aviser og placeringen af landets største avissamling. Emnet har bl.a. været behandlet i Personalhistorisk Tidsskrift 1993:1.

 

Den 25, maj 2021 - Et foredrag om Død af unaturlige årsager - om selvmord og andre ulykkelige dødsfald af Peter Olsen

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas - det kan vi læse i kirkebøgerne - men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og om bevæggrunde for selvmord? Under foredraget vises med konkrete eksempler hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager.
Med udgangspunkt i en rapport udarbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvendtes til selvmord i midten af 1800-tallet samt fordelingen på køn, alder og årstider.

 

 

Den 14. september 2021 - Et foredrag om Lægdsruller før 1850 og til i dag af Asbjørn Romvig Thomsen

Lægdsruller før 1850 Hvad kan man bruge lægdsrullerne før 1850 til - og hvordan bruger man dem? I foredraget vil der være fokus på, hvad lægdsrullernes oplys-ninger kan bruges til i en historisk undersøgelse og i en slægtshistorisk undersøgelse. Det står imidlertid også centralt, hvordan lægdsrullerne helt praktisk skal bruges og foredraget indeholder øvelser, så man selv kan komme i gang med at bruge denne vigtige kilde, der slet ikke er så svær at bruge, som uretfærdige rygter påstår

 

 

Den 12. oktober 2021 - Et foredrag om Introduktion til hjemmesiden FamilySearch af Bodil Grove Christensen

Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre. Hjemmesiden kan kommunikere med forskellige slægtsprogrammer, bl.a. Legacy, og der vises, hvordan man kan uploade til og downloade fra FamilySearch. Værktøjer til at lave slægtsforskning i andre lande vil også blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der henvises til andre databaser, som samarbejder med Family
Search, herunder Ancestry, Find-my-Past og MyHeritage.