Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vi havde stort fremmøde den 19. marts 2022 til slægtsforskerdag på Vejen bibliotek

Retsbetjente den 8. november 2022    
   

Et foredrag fra april 2022 med Henning Frandsen

   

Foredrag den 13. december 2022 om Amtsarkiverne

Hans Peter Poulsen fortæller om hvordan vi finder rundt i disse arkiver.
Amternes arkiver er meget omfattende og rummer en mangfoldighed af sagsområder, herunder mange af interesse for slægtsforskning. Journaler, registre og andre hjælpemidler kan i sig selv give oplysninger om en sag, i andre tilfælde er oplysningerne nødvendige for at kunne bestille sagsakterne frem til læsesalen. Foredraget forsøger at give et overblik over emnet, og vil præsentere eksempler på bl.a. familieretslige sager.