Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Stiftende generalforsamling 2012

Mandag den 20. marts var der stiftende generalforsamling for slægtsforskerne i Vesthimmerland på Løgstør Gamle Skole. Der var mødt ca. 50 interesserede op.

Erik Stagsted bød velkommen og blev derefter valgt som dirigent. Herefter blev initiativgruppens udkast til vedtægter gennemgået. Der blev ændret enkelte ting, hvorefter vedtægterne blev enstemmig vedtaget.

Foreningens navn er Slægtsforskerne i Vesthimmerland, idet det er meget vigtigt, at foreningen er for hele Vesthimmerlands kommune. Folk bosiddende i andre kommuner er selvfølgelig også meget velkomne.

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interessede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning.

Valg til bestyrelsen blev:

Carten Byrialsen, Løgstør (formand)
Aage Edvart, Hornum (næstformand)
Lis Thomsen, Aars (kasserer)
Anne Kirstine Jensen, Aalestrup (sekretær)
Amor Amorsen, Løgstør
Bente PEdersen Farsø (suppleant)

Valgt til revisor blev:

Hans Frederiksen, Hornum
Poul Carstensen, Rønbjerg (suppleant)

Kontingent blev fastsat til 200 kr. pr år pr husstand.

Efter en kaffepause fortalte Anton Blaabjerg fra Viborg om Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF). Han nævnte også, hvad man kan finde på arkivalieronline, og hvad man må til Landsarkivet i Viborg for at finde. Til sidst var der mulighed for at købe spændende bøger til brug i slægtsforskningen.

De førstkommende arrangementer i foreningen er slægtsforskeraften på Farsø Skole onsdag d. 11. april, fællestur til Landsarkivet i Viborg den 25. april og slægtsforskeraften i Løgstør mandag den 14. maj.

Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012