Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2019

Onsdag den 5. marts var der ordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Stenaldercenteret i Ertebølle. 

Formanden Peter Olsen fremlagde bestyrelsens beretning og kassereren Lis Thomsen fremlagde det reviderede regnskab; begge blev godkendte. Foreningen havde et underskud for året 2018 på godt 4.500 kr. og kassebeholdningen pr. 31.12.2018 var knap 15.000 kr.

Alle valg blev foretaget som genvalg, så bestyrelsen nu består af

 - Peter Olsen, Thisted
 - Lilian Frimor, Hornum
 - Lis Thomsen, Aars (genvalgt)
 - Bent Harding Møller, Fjerritslev (genvalgt)
 - Ole Baadsgaard, Hvalpsund (genvalgt)
 - Kirsten Bernlow, Ertebølle (genvalgt, suppleant),

mens revisor og suppleant for denne er henholdsvis

 - Leif G. Madsen, Nibe (genvalgt)
 - Poul Carstensen, Ranum (genvalgt).

Aftenen indledtes med et foredrag v/ centerleder Louise Willadsen fra kl. 19.00 til 20.00, hvorefter selve generalforsamlingen fandt sted.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012