Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2013

Onsdag den 13. marts var der ordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Løgstør Gamle Skole. Der var mødt godt 30 med­lemmer op.

Formand Carsten Byrialsen bød velkommen, og derefter blev Erik Stagsted valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning for det første år i foreningen, hvor­efter Lis Thomsen aflagde et regnskab, der også bar præg af få poster som følge af foreningens første leveår. Hun kunne bl.a. oplyse, at der pr. 1. januar var 79 medlemmer, og at foreningen havde en kasse­beholdning på 10.299,98 kr. 

Denne forholdsvis store kasse­beholdning er opbygget gennem spar­somme­lighed, idet alt post bliver sendt via e-mail, og ved at nogle medlemmer påtager sig at uddele medlems­bladet "Slægten". Denne spar­somme­lighed bevirker, at foreningen kan fordoble fore­dragene med de profes­sionelle slægts­forskere og foredrags­holdere, så der nu kommer 4 af disse pr. år.

Derudover arbejdes der med indkøb af et højttaler­anlæg, som skal bruges på disse aftener samt på foreningens medlems­aftener, hvor der nu kommer så mange med­lemmer, at de begynder at knibe for dem, der sidder bagerst at høre, hvad der bliver sagt.

Derefter blev der valgt et nyt medlem til bestyrelsen, og det blev Peter Ginnerup fra Løgstør, og Bente Pedersen træder ind som næst­formand efter Aage Edvart, Aars, der ikke ønskede at fortsætte.

Til ny revisor valgtes Leif Madsen, Nibe, i stedet for Hans Frederiksen, Hornum.

Aftenen sluttede med et foredrag af Svend Andersen fra Aabybro, der holdt et meget morsomt og spænd­ende fore­drag om: 'Mads Buchs enke fra Brovst og fattig­dom i 1800-tallet'. Svend Andersen der har været historie­lærer og bibliotekar på flere nord­jyske folke­skoler, har også skrevet en bog med samme titel som fore­draget.

I pausen var foreningen vært ved en kop kaffe med rullepølse- og ostemadder samt småkager.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012