Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2016

Onsdag den 9. marts var der ordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Løgstør Gamle Skole. 

Formand Elin Jacobsen bød velkommen, og derefter blev Harding Møller, Fjerritslev, valgt som dirigent. 

Peter Olsen aflagde beretning, hvorefter Lis Thomsen aflagde regnskabet, der viste et overskud på 2.112 kr. og en kassebeholdning på 12.834 kr. Både beretning og regnskab blev godkendt med klapsalver fra de godt 30 fremmødte. Kontingentets størrelse vedtoges at være det samme som foregående år, 200 kr. pr. husstand.

Alle blev genvalgt til bestyrelsen med undtagelse af Peter Ginnerup, Løgstør, der ikke ønskede at fortsætte; i stedet valgtes Harding Møller. Der var også genvalg af revisor og suppleant for denne.

Efter at foreningen var vært ved kaffe og brød, blev der budt velkomment il mangeårig slægtsforsker Niels Vestergaard Larsen fra Sdr. Dråby på Mors, som på sin dejlige dialekt fortalte om: "Livets gang på landet i gamle dage specielt vedr. fødsler og dåb". Det var et meget spændende og til tider uhyre morsomt foredrag om hvor svært og farligt fødsler var dengang, bl.a. fordi fødsler altid foregik i hjemmet og fordi det var svært at få en jordemoder og læge til at nå frem til tiden.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012