Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2014

Onsdag den 12. marts var der ordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Løgstør Gamle Skole. Der var mødt ca. 30 med­lemmer op.

Formand Carsten Byrialsen bød velkommen, og derefter blev Erik Stagsted valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning, hvor nævntes årets mange aktiviteter: bl.a. 5 foredrag på Aars museum, 4 ture til arkivet i Viborg, 5 medlemsmøder, netcafé i Aars og Løgstør, slægtskursus i Farsø, begynderkursus, kursus i gotisk, Frivilligmarked i Farsø og oprettelse af Facebook-gruppe. 

Lis Thomsen aflagde regnskabet. Foreningen har indkøbt et højttaleranlæg. Foreningen har pt. 106 betalende medlemmer. Kontingent blev fastsat til 200 kr. pr. husstand.

Der var ingen indkomne forslag.

Amor Amorsen, Bente Pedersen og Anne Kirstine Jensen forlod bestyrelsen. Nyvalgt blev Lilian Frimor, Elin Jacobsen og Peter Olsen. Suppleant til bestyrelsen: Peter Ginnerup.

Leif G. Madsen valgtes som revisor og Poul Carstensen som revisorsuppleant.

Aktivitetsudvalget er Carsten Byrialsen, Ole Bådsgaard, Peter Olsen og Lis Thomsen.

Under eventuelt opfordredes til at benytte højttaleranlægget ved foredrag.

Referent: Anne Kirstine Jensen

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012