Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2017

Onsdag den 8. marts var der ordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Løgstør Gamle Skole. 

Først gennemgik Peer Olsen bestyrelsens beretning og fortalte om alle de arrangementer foreningen afholder rundt om i kommunen, både dem for medlemmer, men bestemt også for dem, der holdes for at alle kan komme og få lidt hjælp til deres slægtsforskning. Herunder blev der orienteret om et tilbud foreningen har fået på et nyt samlingssted i Løgstør.

Desuden blev der kort gennemgået de bestræbelser, der lige nu foregår for at sammenlægge de to store landsdækkende slægtsforeninger, hvor Vesthimmerland foreløbig har hørt ind under SSF. Omd et senere skal videreføres som SSF eller DIS Danmark, vides endnu ikke, men medlemmerne vil blive løbende orienteret.

Som næste punkt fremlagde kassereren Lis Thomsen det reviderede regnskab, der igen viste et lille overskud, selv om vi afholder mange foredrag, som foreningen betaler foredragsholdere for. Der var et overskud for året på godt 1.500 kr., så egenkapitalen nu er på knap 15.000 kr.

Herefter var der valg til bestyrelsen, og her blev Elin Jacobsen og Bodil Klitgaard afløst af Harding Møller fra Fjerritslev og Ole Bådsgaard fra Hvalpsund. Kirsten Bernlov fra Ertebølle blev valgt som ny suppleant. Resten var genvalg.

I pausen var foreningen vært ved kaffe og brød, hvorefter Niels Vestergaard Larsen fra Norsmors fortalte og underholdt om "Børn i gamle dage". Bl.a. fik vi et indblik i de lege og det legetøj børn brugte, noget en del af os kunne nikke genkendende til, men også om hverdan skolegang og børns arbejde foregik i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-årene.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012