Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2018

Onsdag den 7. marts var der ordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Løgstør Gamle Skole. 

Formanden Peter Olsen fremlagde bestyrelsens beretning og kassereren Lis Thomsen fremlagde det reviderede regnskab; begge blev godkendte. Foreningen havde et overskud for året 2017 på godt 5.000 kr. og kassebeholdningen pr. 31.12.2017 var godt 19.500 kr.

Alle valg blev foretaget som genvalg.

Efter generalforsamlingen fortalte Karen Straarup om ”Fæstebønder med noget på kistebunden”.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2018

Tirsdag den 4. september var der ekstraordinær general­forsamling for Slægts­forskerne i Vest­himmer­land på Løgstør Gamle Skole. 

Der blev truffet to beslutninger:

  • Fremover indgår Slægtsforskerne i Vesthimmerland partnerskab med den landsdækkende forening Danske Slægtsforskere.
  • Kontingent bliver nedsat til 100,- kr. pr. husstand fra og med 2019.

For medlemmerne af lokalforeningen betyder disse ændringer ikke meget; foreningen fortsætter med samme aktivitetsniveau hvad angår foredrag, medlemsaftner og fredagscaféer.

Kontingentnedsættelsen har vi som forening råd til, fordi vi fremover forventer at modtage økonomiske tilskud til foredragene fra Danske Slægts­forskere.

Man skal dog være opmærksomme på, at medlemsbladet Slægtsforskeren, som man har modtaget i en periode, var et midlertidigt reklamefremstød aftalt mellem de gamle foreninger DIS-Danmark og SSF. Prøveperioden er nu overstået, og fremover modtager man kun bladet Slægtsforskeren, hvis man er medlem af foreningen Danske Slægtsforskere. Det koster 62,50 kr. for resten af året og herefter 250,- kr. om året, med den nuværende kontingentsats.

 

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012