Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Foredrag
Kom i Pavillonen Grenaa tirsdag d. 5. april kl. 19.00 og hør et spændende foredrag om Kalø Slotsruin: Kongens borg på Kalø Foredragsholder Vivian Etting Den store borg var et vigtigt magtcentrum gennem hele senmiddelalderen, og det tilhørende len omfattede hele Djursland. Foredraget skildrer borgens spændende historie fra opførelsen i begyndelsen af 1300-tallet til 1660, hvor lenet blev nedlagt. Efterfølgende blev bygningerne nedrevet, men der er stadig betydelige ruiner tilbage. Arkæologiske udgravninger har kastet lys over de mange bygninger på øen. Åbent arrangement for medlemmer og gæster
Klubaften
Byvandring d. 19. april 2022 kl. 19.00 - 21.00 fra Grenaa Egnsarkiv. Kun for medlemmer. Birgit Årsnes tager os med en spændende tur igennem Grenaas gader. Turen er ca. 2-3 km og tager nok 1 – 1½ time. Påklædning efter vejret
udflugt
udflugt d. 3. maj 2022 til Lyngsbækgaard, Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft. Vi mødes derude kl. 13.00, hvor Lars Adler vil vise rundt til ca. kl. 15.30. Man sørger selv for at komme til Lyngsbækgaard. Parkering på gårdspladsen. Arrangementet er gratis og kun for medlemmer. Tilmelding til: Anita G. Jørgensen senest lørdag d. 23. april 2022. mail: djursslaegt@gmail.com eller tlf.nr.: 30 63 83 90