Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
fangeprotokol 1849 - 1853 Viborg tugthus mænd, Arkivalieronline     Arkivalieronline  
Opslag AO   Navn Fødeby/Sogn Født  
46   Wilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1813 Djursdatabasen  
55   Jens Nielsen Bonde Tved  1822  
56   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1815  
71   Rasmus Nielsen Høvinghoff Voer 1817  
77   Christen Paulsen Stump Kristrup 1810  
99   Hans Hansen Natmand Hoed 1807 Djursdatabasen  
100   Hans Henriksen Galten 1809  
101   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
130   Andreas Christensen Verner Albæk sogn 1811  
147   Jørgen Christian Glavind Fausing 1805  
149   Niels Christian Steffensen Randers by 1817  
151   Johan Andreas Øgendahl Randers by 1830  
152   Laurs Nielsen Skader 1822  
160   Johan Frederik Larsen Ørsted 1830  
171   Thomas Peder Thomasen Randers by 1820  
182   Hans Jensen Thorsager 1816  
190   Peder Pedersen Randers by 1803  
197   Rasmus Sørensen Skarup Lystrup 1787  
199   Albertus Jensen Randers by 1837  
215   Lauritz Pedersen Randers by 1800  
228   Niels Christian Steffensen Randers by 1817  
235   Johan Andreas Øgendahl Randers by 1830  
236   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1815  
245   Laurs Andersen Rømberg Tved  1813  
254   Christen Jensen Kræmmer Randers by 1809  
263   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
288   Niels Nielsen Pilgaard Bregnet 1817  
299   Niels Christian Andersen Kalager Vejlby s. sønderhald her. 1806  
301   Jens Jensen  Thorsager 1826  
320   Jens Christensen Møller Ørsted 1816  
325   Christen Carlsen Randers by 1791  
335   Peder Jensen Grønfeldt Agri 1815 Djursdatabasen  
345   Frederik Ernstsen Hjortshøj 1826  
353   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
354   Hans Christensen Birk Randers by 1796  
355   Andreas Christensen Verner Albæk sogn 1811  
356   Peder Jensen Ytt Holbæk 1812  
358   Hans Jørgen Verge Randers by 1831  
381   Søren Pedersen Prammand Glæsborg 1815  
389   Anders Peter Andersen Nødager 1816  
403   Hans Jensen Thorsager 1817  
408   Peder Jensen Feldballe 1811  
409   Johannes Henrik Robdrup Århus, forsørgelse Hoed 1820 Djursdatabasen  
410   Niels Christensen Hald 1828  
414   Johan Frederik Laursen Ørsted 1831  
421   Lars Christensen Hald 1823  
431   Niels Rasmussen Smek Tirstrup 1831  
434   Jens Sørensen Mols Gerrild 1814  
437   Peter Christian Larsen Jespersen Randers by 1833  
 
  1853 - 1858 mænd   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
11   Jens Rasmussen Dråby 12.05.1836  
17   Jens Poulsen Stump Kristrup 1816  
25   Ole Mikkelsen Ålsø 1813  
33   Carl Frederik Jensen Gammel sogn 1820  
54   isaac Sørensen Tved 1834  
61   Jens Christensen Møller Ørsted 1815  
62   Søren Jensen Gjerrild 1842  Djursdatabasen  
81   Anders Peder Andersen Nødager 1816  
82   Anders Severin Johansen Gjesing 1822  
85   Jeppe Christensen Bugtrup 1815  
118   Søren Jensen Bjerre Agri 1833 Djursdatabasen  
120   Søren Sørensen Krogsbæk 1837  
131   Rasmus Pedersen Worup Vorup 1813  
135   Jens Mikkelsen Bak Kristrup 1804  
146   Johannes Christian Lange Randers by 1814  
174   Rasmus Rasmussen Sjørup Lyngby 1838  
175   Anders Johan Brauer Ebeltoft 1831 Djursdatabasen  
179   Isaac Sørensen Tved 1834  
206   Johan Andreas Øgendahl Randers by 1830  
208   Niels Christian Christensen Randers by 1815  
217   Peder Lassen Christian Jespersen Randers by 1833  
220   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1818  
226   Jens Mikkelsen Bak Kristrup 1804  
230   Christen Christensen Vejlby dj. Sønder h. 1822  
264   Christen Sørensen Basse Homå 1826 Djursdatabasen  
279   Hans Graulev Ebeltoft 1788 Djursdatabasen  
287   Niels Blicher Spenstrup 1809  
305   Jens Sørensen/Simonsen Gjerlev 1806  
307   Iver Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
308   Mikkel Christensen Dannemand Drejet 1835  
312   Niels Christensen Hald Hald 1828  
345   Peder Pedersen Randers by 1805  
351   Marius Christensen Hjortshøj 1837  
355   Rasmus Pedersen Agri 1819  
356   Søren Larsen Vistofte 1829  
365   Christen Jensen Kræmmer Randers by 1809  
366   Rasmus Rasmussen Sjørup Lyngby 1838 Djursdatabasen  
374   Johan Frederik Krogh Randers by 1820  
384   Jens Laursen Mellerup 1792  
 
  1858 - 1865 mænd bog 1   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
13   Hans Christensen Hjortshøj 1830  
19   Jacob Christensen Ørsted 1839 Djursdatabasen  
23   Hans Jørgen Vergo Randers by 1832  
25   Laurs Jørgensen Eriksen Ebeltoft 1826  
27   Laurs Pedersen Allelev 1835  
31   Mikkel Christensen Konge Helgenæs 5.3.1829  
41   Jens Hansen Voldby 1791  
47   Jens Mikkelsen Bak Kristrup 1804  
50   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
60   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
67   Frederik Sørensen Bend Lyngby 1802 Djursdatabasen  
80   Justus Johansen Todbjerg 1826  
101   Kjeld Jensen Virring 1813 Djursdatabasen  
106   Jens Nicolai Sørensen Gjesing 1804  
157   Thomas Peder Thomasen Randers by 1820  
172   Søren Andersen Laurbjerg 20.9.1801  
188   Jens Christian Jacobsen Nødager 1811 Djursdatabasen  
210   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1818  
232   Jens Rasmussen Dråby 12.05.1836  
237   Rasmus Pedersen Auning 26.9.1819  
244   Niels Eisler Hendriksen Randers by 1810  
251   Søren Pedersen Prammand Fjellerup 1816 Djursdatabasen  
263   Frederik Sørensen Bend Lyngby 1802 Djursdatabasen  
272   Peder Hansen Meilby 1819  
273   Peder Christensen Værum 1806  
279   Peder Jensen Kok Tøstrup 1804  
282   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1814  
285   Christian Rasmussen Gammel sogn 1834  
 
  1858 - 1865 mænd bog 2   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
4   Claus Jensen Tved 1810  
16   Jens Rasmussen Vissing 1818  
19   Iver Rasmussen Skaarup Lyngby 30.3.1817 Djursdatabasen  
52   Anders Johan Brauer Ebeltoft 1831 Djursdatabasen  
55   Jens Nielsen Ålsø 1840 Djursdatabasen  
58   Rasmus Nielsen Ålsø 5.2.1820  
77   Anders Rasmussen Holt Udbyneder 24.8.1816  
108   Hans Jørgensen Nødager 1793  
124   Carl Andreas Schuster Randers by 1.4.1838  
142   Niels Christensen Lang Øster Tørslev 1836  
168   Niels Mogensen Haslund 20.8.1818  
175   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
 
  1865 - 1870 mænd   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
16   Bertel Mogensen Mosegaard Randers by 17.6.1818  
22   Peder Andersen Holt Albæk 15.7.1824  
72   Hans Jensen Thorsager 1816  
73   Niels Christian Steffensen Randers by 1816  
84   Thomas Christian Nielsen Randers by 24.1.1842  
125   Jens Rasmussen Dråby 12.5.1836  
141   Søren Pedersen Prammand Fjellerup 1815 Djursdatabasen  
156   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1812  
159   Peder Jensen Ørum, Galten Herred 1821  
160   Carl Andreas Schuster Randers by 1.4.1838  
167   Eberhardt Bager Rosmus 1796  
179   Anders Johan Brauer Ebeltoft 1831 Djursdatabasen  
181   Søren Christian Poulsen Kristrup 1822  
184   Jens Sørensen Mols Gjerrild 5.6.1813  
190   Hans Jensen Thorsager 31.12.1816  
194   Niels Christian Steffensen Randers by 1816  
212   Anders Jensen Balle Grenaa 1807  
213   Christen Christensen Fausing 1805  
 
  1870 - 1873 mænd 1   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
47   Niels Jensen Konge Rimsø 1810  
51   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 15.8.1813  
52   Laurs Nicolai Sørensen Karlby 29.11.1845 Djursdatabasen  
156   Peder jensen Ørum s. Galten herred 1821  
 
  Fangeprotokol 1873 - 1874 mænd    Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
21   Peder Christiansen Nimtofte 1831  
22   Christen Andersen Gjødsing Ørum djurs 1826  
31   Niels Christian Steffensen Randers by 16.9.1817  
32   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1817  
38   Jens Pedersen Back Øster Tørslev 1831  
44   Byrge Byrgesen Glæsborg 1847  Djursdatabasen  
48   Johannes Christian Øgendahl Randers by 1824  
56   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
62   Jens Nielsen Schmidt Ålsø 31.5.1840 Djursdatabasen  
 
Fangeprotokol Viborg tugthus kvinder  
 
  1850 - 1862 kvinder   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
58   Else marie Carlsdatter Nørre Galten 1793  
61   Ane Sine Nielsdatter Hauerslev Randers by 1819  
63   Inger Nielsdatter Meldahl Kristrup 1798  
70   Else marie Christensdatter Øster Tørslev 1827  
76   Kirsten Christensdatter Thorsager 1789  
79   Dorthe Marie Nielsdatter Vivild 1825  
82   Frederikke Marie Amalie Holstebroe Randers by 1822  
85   Else Marie Soelberg Randers by 1822  
86   Annichen Andreasdatter Randers by 1789  
89   Bodil Marie Nielsdatter Glas Randers by 1815  
94   Ane Cathrine Pedersdatter Randers by 1826  
110   Ane Hansdatter Gjesing 1812 Djursdatabasen  
115   Kirstine Pedersdatter Veie Hammelev 1808  
119   Edle Leonore Christine Pedersdatter Glæsborg 1828  
127   Christense Thomsen Kristrup 1801  
135   Mariane Nielsdatter Sønder Onsild 1803  
162   Severine Jensdatter Vivild 1811  
164   Ane Marie Pedersdatter Vorup 1792  
190   Kirsten Christensdatter Rønde 1789  
196   Maren Christensdatter Jørgensen Lyngby 1820  
200   Birthe Marie Rasmusdatter Lyngby 1835  
220   Christine Jensdatter Kristrup 1822  
222   Sophie Christine Hammershøe Randers by 1824  
236   Ane Kirstine Marthel Randers by 1814  
254   Bodil Laursdatter Lime 1828  
266   Ane Sine Nielsdatter Hauerslev Randers by 1819  
270   Jenny Elisabeth Runckel Randers by 1819  
287   Ane Kirstine Marthel Randers by 1814  
305   Inger Marie Sørensdatter Nødager 1803  
311   Severine Jensdatter Vivild 1811  
337   Benedicte Frandsine Clausdatter Tirstrup 1830  
346   Karen Marie Poulsdatter Tørslev 1809  
347   Bodil Marie Nielsdatter Glas Randers by 1815  
367   Petrea Jensine Møller Randers by 31.12.1837  
378   Frederikke Kirstine Pedersen Randers by 8.5.1821  
385   Maren Rasmusdatter/Pedersdatter Kristrup 15.5.1845  
391   Maren Rasmusdatter Dråby 1821  
421   Ane Kirstine Marthel Randers by 1814  
 
  1862 - 1870 1 kvinder   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
1   Rosalie Levien Randers by 10.8.1816  
4   Karen Marie Pedersdatter Kristrup 1809  
13   Ane Cathrine Mikkelsen Randers by 7.1.1825  
27   Maria Lauritzen Nørre Onsild 15.2.1833  
42   Marie Kirstine Pedersen Tirstrup 1.7.1842 Djursdatabasen  
58   Anne Jensdatter Munk Ålsø 30.5.1835 Djursdatabasen  
70   Nicoline Pedersdatter Todbjerg 25.2.1830  
86   Ane dorthea Nielsen Veggerslev 12.7.1849  
91   Maren Rasmusdatter/Pedersdatter Randers by 8.5.1821  
95   Ane Cathrine Mikkelsen Randers by 7.1.1825  
100   Petrea Jensine Møller Randers by 31.12.1837  
103   Elisabeth Kirstine Kreiler Randers by 24.12.1821  
 
  1862 - 1870 2 kvinder   Arkivalieronline  
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
12   Edle Leonore Christine Pedersdatter Glæsborg 1828  
13   Karin Jensdatter/Thomassen Fjellerup 1830  
42   Marie Kirstine Pedersen Kristrup 1842  
44   Johanne Marie Sørensdatter Ørsted 1803 Djursdatabasen  
47   Jenny Elisabeth Runckel Randers by 16.9.1819  
60   Marie Kirstine Pedersen Kristrup  
  1842  
 
  Recidiv protokol 1865 - 1875 Viborg tugthus   Arkivalieronline  
 
opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
2   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1817  
6   Hans Jørgensen Nødager 1792  
7   Hans Christensen Hjortshøj 1832  
11   Thomas Peder Thomsen Randers 1821  
17   Maren Rasmussen/Pedersen Kristrup 1846  
17   Kjeld Jensen Virring 1813 Djursdatabasen  
18   Peter Larsen Christian Jespersen Randers 1833  
20   Severine Jensdatter Vivild 1812  
22   Jens Sørensen Saldrup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
24   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1813  
24   Thomas Christian Nielsen Randers 1842  
26   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1813  
26   Thomas Christian Nielsen Øgendahl Randers 1842  
27   Carl Andreas Schuster Randers 1839  
 
  Recidiv = tilbagefald i forbindelse med kriminalitet  
 
  Fangeprotokol, cellefanger 1862 - 1874 Viborg tugthus   Arkivalieronline  
 
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
2   Maren Rasmussen/Pedersen Kristrup 1846  
2   Ane Dorthea Nielsen Veggerslev 1849  
4   Ane Kirstine Martell Randers 1814  
6   Jensine Pedersdatter Ålsø 30.08.1835  
6   Dorthe Marie Jørgensen Fausing 1836  
7   Jensine Pedersdatetr Ålsø 30.08.1835 Djursdatabasen  
9   Petrine Jacobsen Dråby 1841  
11   Maren Rasmussen/Pedersen Kristrup 1846  
12   Ane Marie Pedersdatter Ørsted 23.04.1840  
13   Ane Marie Christine Møller Randers 7.1.1845  
14   Christiane Simonsen Ørum, Galten H. 1841  
15   Kirstine Marie Dinesen Randers 14.08.1840  
17   Elisabeth Mary Vendelbo Randers 30.05.1851  
24   Peder Andersen Holt Albæk 15.07.1824  
29   Jens Sørensen Saldrup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
31   Iver Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
36   Frederik Sørensen Møller Tirstrup 1813  
38   Jens Pedersen Juul Lyngby 1839 Djursdatabasen  
46   Jens Sørensen Saldrup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
47   Rasmus Pedersen Rytter Helgenæs 1813  
49   Søren Christian Laursen Øster Tørslev 1827  
 
  Fangeprotokol 1835 - 1853 nr. 1 Viborg tugthus   Arkivalieronline  
 
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
4   Ole Christensen Bregnet 1809  
5   Søren Sørensen Randers 1784  
6   Maren Nielsdatter Dalby Ovre 1803  
9   Kirsten Pedersdatter Hammelev 1807  
10   Laurs Pedersen Hoed 1816  
10   Jens Simonsen Ørsted 1796  
12   Kirsten Poulsdatter Randers 1796  
12   Johanne Caspesine Hansdatter Ebeltoft 1786  
14   Søren Sørensen Svarre Glæsborg 1818  
17   Christen Carlsen Randers 1792  
22   Ane Elenore Nielsdatter Auning 1777 Djursdatabasen  
25   Søren Sørensen Stoffer Hjortshøj 1799  
28   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
29   Jeppe Pedersen Tved 1813  
30   Christen Jensen Randers 1809  
31   Søren Sørensen Svarre Glæsborg 1818  
31   Jens NielsenZacher Nødager 1789  
32   Niels Pedersen Dahl Vivild 1805 Djursdatabasen  
35   Mariane Christensdatter Falslev 1809  
36   Niels Andersen Lorens Vejlby/ sønder H 1807  
37   Hans Hansen Viborg Fuglslev 1810 Djursdatabasen  
40   Søren Christian Jensen Gassum 1798  
40   Mads Pedersen Vejlby/ Sønderhald 1815  
40   Christen Rasmussen/Ulriksen Øster Tørslev 1814  
42   Karen Frederiksdatter Hvilsager 1782  
44   Hans Hansen Natmand Hoed 1808 Djursdatabasen  
44   Kirsten Christensdatter Bregbet 1790  
45   Ane Christiane Groule Randers 1808  
46   Jacob Christopher Møgelvang Randers 1820  
47   Hans Christian Andersen Gjesing 1782  
48   Laurs Pedersen Hoed 1814  
51   Peder Christian Jacobsen Mellerup 1809  
52   Christen Thomsen Kristrup 1802  
53   Johannes Mathiasen Holbek Agri 1811  
55   Karen Marie Pedersdatter Essenbæk 1810  
56   Anders Nielsen Vorup 1815  
57   Albert Christensen Øster Tørslev 1801  
59   Søren Pedersen Homå 1799  
59   Jens Nielsen Hjortshøj 1803  
59   Jens Nicolai Michelsen Tved 1806  
62   Kirsten Pedersdatter Hammelev 1807  
63   Kirsten Poulsdatter Randers 1796  
66   Jørgen Rasmussen Thorsager 1818  
67   Christen Sørensen Bagger Grenaa 1799  
68   Hans Christensen Randers 1797  
68   Jens Nielsen Axel Tirstrup 1789  
70   Maren Poulsdatter Mørke 1803  
72   Magdalene Rasmusdatter Ødum 1805  
     
  Fangeprotokol 1835 - 1853 nr. 2 Viborg tugthus     Arkivalieronline  
     
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
     
3   Johan Esben Christensen Randers 1807  
5   Ole Christensen Bregnet 1809  
6   Michel Jensen Helgenæs 1811  
6   Niels Christian Stephansen Randers 1818  
9   Anders Christensen Schmidt Øster Tørslev 1785  
10   Rasmus sørensen Rusk Hoed 1790 Djursdatabasen  
12   Niels  Nielsen Hyllested 1820  
13   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
13   Christen Carlsen Randers 1791  
15   Jonas Pedersen Lindgreen Randers 1793  
17   Eskild Andersen Tibertsen Voldby 1795  
18   Niels Jensen Lund Hørning 1795  
18   Christine Nielsdatter Auning 1789  
19   Anne Margrethe Sørensdatter Auning 1781  
25   Mads Pedersen Vejlby/ sønder h 1815  
31   Maren Christensdatter Randers 1770  
32   Søren Christiansen Bagger Fjellerup 1820  
35   Jacob Christophersen Møgelvang Randers 1821  
35   Thomas Jensen Glenstrup 1817  
36   Ole Christensen Bregnet 1809  
36   Kirsten Poulsdatter Randers 1796  
38   Karen Frederiksdatter Hvilsager 1782  
40   Thomas Pedersen Randers 1821  
43   Albert Christensen Sadolin Øster Tørslev 1801  
46   Ane Marie Pedersdatter Vorup 1796  
48   Inger Nielsdatter Kristrup 1794  
48   Niels Christensen Rud 1799  
48   Ole Andersen Hvilsager 1804 Djursdatabasen  
50   Peder Madsen Broe Haslum 1812  
53   Nicolai Schaarup Knebel 1806  
54   Anders Christian Hansen Randers 1824  
54   Mariane Pedersdatter Estruplund 1798  
55   Søren Nielsen Smed Kolind 1808  
56   Jens Davidsen Homå 1814 Djursdatabasen  
61   Bodil Marie Nielsdatter Glas Randers 1815  
61   Hans Jensen Veggerslev Veggerslev 1801  
61   Peder Rasmussen Snedker Egå 1811  
65   Niels Madsen Knebel 1817  
65   Rasmus Madsen Agri 1825 Djursdatabasen  
66   Karen Marie Pedersdatter Essenbæk 1810  
68   Ane Nielsdatter Wendelbo Hørning 1794  
70   Kirsten Christensdatter Thorsager 1790  
70   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
71   Christen Jensen Ravn Feldballe 1796  
73   Ane Kirstine Adamsdatter Todbjerg 1818  
74   Christian Krarup Hansen Nimtofte 1813 Djursdatabasen  
75   Inger Margrethe Christensdatter Essenbæk 1823  
76   Frederik August David Bergner Randers 1791  
79   Christance Thomsen Kristrup 1802  
86   Ane Marie Jensdatter Krage Tirstrup 1796  
86   Jens Christian Hvass Udby Nedre 1816  
87   Rasmus Jensen Graabek Hyllested 1823 Djursdatabasen  
89   Christen Jensen Grund Gjerrild 1816  
90   Christen Rasmussen Øster Tørslev 1814  
93   Jens Nielsen Tved 1822  
94   Annichen Andreasdatter Randers 1789  
95   Jens Nicolai Mikkelsen Tved 1806  
99   Jens Peter Andersen Grenaa 1783  
100   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1813 Djursdatabasen  
109   Jacob Carl Hendrik Friese Vejlby/ sønder h 1775  
110   Kirsten Pedersdatter Veie Hammelev 1807  
111   Thomas Pedersen Randers 1820  
111   Søren Pedersen Homå 1799  
111   Anders Christian Hansen Randers 1825  
112   Søren Nielsen Smed Kolind 1808  
114   Søren Andersen Smed Laurberg 1801  
115   Mogens Laursen Gassum 1810  
117   Peder Pedersen Marcussen Tved 1819  
118   Christen Jensen Lund Randers 1812  
120   Frederikke Marie Amalia Holstebro Randers 1822  
122   Søren Jensen Høi Vivild 1799  
123   Christen Carlsen Randers 1794  
123   Peder Sørensen Møller Skader 1804 Djursdatabasen  
124   Ellen Hansdatter Randers 1816  
124   Hans Christensen Birk Randers 1796  
131   Johannes Mathiesen Helbek Agri 1811  
131   Christian Krarup Hansen Nimtofte 1814 Djursdatabasen  
132   Christen Jensen Ørum Djurs 1822  
132   Niels Christensen Vindblæs 1818  
132   Severine Jensdatter Vivild 1812  
132   Søren Christian Grenaa 1792  
137   Frederik Ernstsen Hjortshøj 1826  
143   Christian Christensen Fausing 1805  
143   Inger Sørensdatter Tirstrup 1801  
143   Niels/Christian Christensen Vindblæs 1829  
143   Else Marie Soelberg Randers 1822  
144   Ole Christensen Bregnet 1808  
145   Mogens Laursen Gassum Gassum 1810  
146   Ane Sine Nielsdatter Hauerslev Randers 1819  
146   Anders Peter Mikkelsen Glad Agri 1828  
149   Niels Christian Stephansen Randers 1818  
151   Niels Nielsen Clemensen Vistofte 1793 Djursdatabasen  
151   Christian Hagensen Hyllested 1800  
152   Kirsten Poulsdatter Randers 1804  
152   Niels Andersen Lorens Vejlby/ sønderherred 1806  
155   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1816  
156   Christen Poulsen Stump Kristrup 1810  
158   Peder jensen Agri 1815 Djursdatabasen  
159   Ane Marie Sørensdatter Randers 1811  
161   Peder Madsen Broe Haslund 1812  
161   Jens Sørensen Gjerlev 1806  
166   Peder Thomsen Hørning 1806  
168   Maren Nielsdatter Dalby Ovre 1802  
170   Frederikke Marie Amalia Holstebro Randers 1822  
170   Jens Jensen Bøegh Tved 1819  
171   Jens Nicolai Mikkelsen Tved 1805  
172   Inger Nielsdatter Kristrup 1796  
172   Laurs Sørensen Dam Hemmed 1816  
175   Niels Nielsen Vistofte 1816  
177   Niels Peter Hansen Rytter Knebel 1827  
180   Thomas Pedersen Randers 1821  
180   Jens Sørensen Vinther Helgenæs 1801  
187   Niels Jensen Hvilsager 1806  
191   Jens Sørensen Lyngby 1818 Djursdatabasen  
192   Andreas Christensen Werner Albæk 1811  
192   Christen Pedersen Vognsen Haslund 1797  
192   Christen Poulsen Stump Kristrup 1810  
193   Martha Cathrine Jørgensdatter Årslef 1818  
193   Søren Andersen Smed Laurberg 1800  
194   Hans Hansen Natmand Hoed 1807 Djursdatabasen  
195   Carl Frederik Jensen Gammelsogn 1820  
196   Christen Jensen Glæsborg 1824  
198   Jens Peter Jensen Tved 1829  
198   Else Marie Christensdatter Øster Tørslev 1827  
201   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1815  
208   Kirsten Christensdatter Thorsager 1789  
209   Else Marie Carlsdatter Nr. Galten 1797  
211   Rasmus Nielsen Høvringhoff Voer 1816  
212   Ane Sine Nielsdatter Hauerslev Randers 1819  
212   Henrik Hansen Helgenæs 1810  
213   Anne Kirstine Marthell Randers 1814  
213   Anne Marie Pedersdatter Vorup 1796  
215   Hans Henriksen Nr. Galten 1809  
217   Jens Nielsen Bonde Tved 1822  
221   Ole Poulsen Borup 1809  
222   Christine Jensdatter Randers 1822  
226   Berthel Mogensen Mosegaard Randers 1818  
227   Else Marie Soelberg Randers 1822  
227   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
228   Inger Nielsdatter Kristrup 1794  
231   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
232   Dorthe Marie Nielsdatter Vivild 1825  
233   Andreas Pedersen Schmidt Randers 1821  
233   Niels Christian Laursen Kattrup Grenaa 1811  
233   Inger Sørensdatter Tirstrup 1801  
233   Rasmus Nielsen Høvringhoff Voer 1815  
236   Andreas Christensen Werner Albæk 1811  
237   Jørgen Christian Glavind Fausing 1805  
237   Ane Cathrine Pedersdatter Randers 1826  
238   Else Marie Christensdatter Øster Tørslev 1827  
240   Niels Christian Stephansen Randers 1817  
242   Johan Andreas Øgendahl Randers 1830  
243   Laurs Nielsen Skader 1822  
244   Annichen Andreasdatter Randers 1789  
245   Bodil Marie Nielsdatter  Randers 1815  
247   Johan Frederik Larsen Ørsted 1830  
252   Hans Jensen Thorsager 1817  
254   Peder Pedersen Randers 1803  
255   Kirsten Pedersdatter Veie Hammelev 1808  
256   Rasmus Sørensen Skaarup Lystrup 1787  
256   Albertus Jensen Randers 1827  
257   Niels Christensen Hald Hald 1828  
258   Edle Leonore Christine Pedersdatter Glæsborg 1828  
260   Lauritz Petersen Randers 1800  
261   Christine Thomsen Kristrup 1801  
263   Niels Christian Stephansen Randers 1818  
264   Johan Andreas Øgendahl Randers 1829  
264   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1814  
266   Laurs Andersen Romberg Tved 1813  
268   Mariane Nielsdatter Sdr Onsild 1803  
269   Christen Jensen Kræmmer Vivild 1809  
270   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
276   Niels Nielsen Pilgaard Bregnet 1817  
278   Niels Christian Andersen Kalager Vejlby/Sønderherred 1806  
284   Jens Christensen Møller Ørsted 1816  
285   Severine Jensdatter Vivild 1811  
285   Christen Carlsen Randers 1791  
287   Peder Jensen Grønfeldt Agri 1815 Djursdatabasen  
288   Ane Marie Pedersdatter Vorup 1792  
289   Frederik Ernstsen Hjortshøj 1826  
291   Jens Jensen Bagger Grenaa 1832  
291   Hans Christensen Birk Randers 1796  
292   Andreas Christensen Werner Albæk 1811  
292   Peder Jensen Ytt Holbek 1812  
292   Hans Jørgen Vergo Randers 1832  
297   Søren Pedersen Prammand Glæsborg 1815 Djursdatabasen  
299   Anders Peter Andersen Nødager 1817  
303   Hans Jensen Thorsager 1817  
304   Peder jensen Feldballe 1806  
304   Niels Christensen Hald Hald 1828  
305   Johan Frederik Larsen Ørsted 1831  
305   Kirsten Christensdatter Rønde 1789  
305   Inger Nielsdatter Kristrup 1793  
     
     
  Protokol over fanger 1873 - 1874 Viborg tugthus     Arkivalieronline  
     
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
     
40   Peder Christiansen Nimtofte 1831  
41   Christen Andersen Gjødsing Ørum Djurs 1826  
58   Niels Christian Steffensen Randers 1817  
61   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1817  
73   Jens Pedersen Back Øster Tørslev 1832  
84   Byrge Byrgesen Glæsborg 1847  Djursdatabasen  
92   Niels Christensen Vindblæs 1815  
93   Johannes Christian Øgendahl Randers 1824  
108   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
120   Jens Nielsen Schmidt Ålsø 1840 Djursdatabasen  
     
  Døde Mænd Viborg tugthus 1855 - 1875   Arkivalieronline
 
Opslag   Navn Fødeby/sogn Dødsdato Alder  
 
6   Isach Sørensen Tved 05.07.1857 22  
6   Hans Graulev Ebeltoft 03.12.1857 69 Djursdatabasen
8   Johan Frederik Krogh Randers 28.05.1860 40  
8   Jens Christian Jacobsen Homå 14.06.1861 49 Djursdatabasen
9   Frederik Ernstsen Hjortshøj 10.01.1862 34  
10   Søren Andersen Laurberg 19.08.1863 61  
11   Anders Rasmussen Holt Vindblæs 16.09.1864 48  
 
  Døde Mænd og Kvinder 1828 - 1873 Viborg tugthus   Arkivalieronline
 
Opslag   Navn Fødeby/sogn Dødsdato Alder  
 
53   Mette Sørensdatter Veggerslev 17.11.1832 28  
54   Kirsten Christensdatter Ørsted 11.01.1834 67  
55   Ane Cathrine Sørensdatter Mols Herred 30.05.1836 27  
57   Søren Borre Randers 10.01.1836 62  
58   Søren Sørensen/Kysing Randers 10.01.1837 53  
59   Søren Sørensen Svarre Glæsborg 06.12.1837 21  
60   Christiane Nielsdatter Fausing 06.02.1844 55 Djursdatabasen
63   Johannes Thøgersen Gassum 29.09.1840 30  
66   Søren Jensen Høi Vivild 06.06.1844 45  
69   Jens Jensen Bøegh Tved 29.05.1846 26  
69   Inger Nielsdatter Kristrup 16.10.1854 61  
72   Laurs Nielsen Skader 30.08.1850 28  
75   Søren Sørensen Smed Fjellerup 05.11.1853 39  
 
  Straffeprotokol for mandsfanger 1770 - 1870 Viborg tugthus   Arkivalieronline  
 
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
 
3   Niels Hansen Andersen Øster Tørslev 1770  
3   Peder Andersen Boeslund Randers 1752  
3   Peder Aalborg Randers 1777  
3   Christen Andersen Randers 1762  
3   Jens Andersen Randers 1756  
3   Rasmus Andersen Randers 1758  
3   Hans Ammesen Randers 1781  
4   Hans Andreasen Kristrup 1770  
4   Niels Andreasen Randers 1784  
4   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
4   Søren Andersen Grenaa 1771  
5   Carl Albrecht Randers 1787  
6   Peder Andersen Fausing 1757  
6   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
7   Niels Andersen Kalager Vejlby/sønder herred 1806  
7   Hans Christian Andersen Gjesing 1782  
7   Jens Nielsen Axel Tirstrup 1789  
8   Eskild Andersen Tibertsen Voldby 1794 Djursdatabasen  
8   Ole Andersen Hvilsager 1804 Djursdatabasen  
9   Jens Peter Andersen Grenaa 1783  
9   Søren Andersen Smed Laurberg 1801  
10   Niels Andersen Kalager Vejlby/sønder herred 1806  
10   Søren Andersen Smed Laurberg 1801  
12   Niels Andersen Kalager Vejlby/sønder herred 1806  
13   Anders Peder Andersen Nødager 1816  
13   Anders Peder Andersen Nødager 1816  
14   Søren Andersen Laurberg 1801  
15   Jørgen Andersen Ødum 1821  
15   Peder Andersen Holt Albek 1825  
17   Jens Christensen Bødker Randers 1747  
17   Peder Christensen Bødker Randers 1753  
17   Rasmus Bøssemager Øster Tørslev 1764  
17   Peder Andersen Glad Randers 1752  
17   Niels Sørensen Bech Randers 1741  
17   Hans Baltzer Randers 1755  
18   Peder Baltzer Randers 1770  
18   Laurs Rasmussen Brund Randers 1773  
18   Christian Jensen Bagger Ebeltoft 1793  
18   Christian Christensen Bech Thorsager 1762  
18   Anders Peder Bang Grenaa 1796  
19   Jens Jensen Binderup Udby Neder 1792  
20   Jens Jensen Binderup Udby Neder 1792  
20   Jens Jensen Bonde Nødager 1808  
20   Hans Christensen Birk Randers 1796  
21   Hans Christensen Birk Randers 1796  
21   Søren Borre Randers 1774  
22   Christen Sørensen Bagger Ørum djurs 1799 Djursdatabasen  
23   Søren Christensen Bagger Fjellerup 1820  
23   Niels Christensen Rud 1799  
24   Frederik August David Bergner Randers 1789  
24   Hans Christensen Birk Randers 1796  
25   Jens Jensen Bøegh Tved 1819  
26   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
26   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
27   Hans Christensen Birk Randers 1796  
27   Søren Jensen Bjerre Agri 1833 Djursdatabasen  
27   Anders Johan Brauer Ebeltoft 1831 Djursdatabasen  
27   Jens Mikkelsen Bak Kristrup 1804  
27   Peder Christian Larsen Randers 1833  
27   Jens Mikkelsen Bak Kristrup 1804  
27   Christen Sørensen Basse Homå 1826 Djursdatabasen  
28   Jens Mikkelsen Bak Kristrup 1804  
28   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
28   Frederik Sørensen Bens Lyngby 1803 Djursdatabasen  
28   Frederik Sørensen Bens Lyngby 1803 Djursdatabasen  
28   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1814  
28   Anders Johan Brauer Ebeltoft 1831 Djursdatabasen  
28   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
29   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1814  
29   Anders Johan Brauer Ebeltoft 1831 Djursdatabasen  
29   Anders Jensen Balle Grenaa 1807  
31   Jens Christensen Bødker Randers 1742  
31   Rasmus Christensen Øster Tørslev 1782  
31   Jørgen Christensen Randers 1773  
32   Christopher Christophersen Randers 1743  
32   Jens Christian Grenaa 1749  
32   Jens Christophersen Randers 1783  
32   Anders Clausen Randers 1781  
32   Niels Christensen Randers 1778  
33   Jens Christensen Randers 1783  
33   Christopher Christensen Randers 1765  
33   Mads Christensen Randers 1765  
33   Frederik Nielsen Randers 1747  
33   Knud Christensen Randers 1777  
33   Adam Carlsen Randers 1760  
33   Peder Christensen Randers 1760  
34   Niels Christensen Randers 1762  
34   Anders Casper Grenaa 1780  
35   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
35   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
35   Christen Carlsen Randers 1792  
35   Rasmus Jensen Christensen/Greve Tirstrup 1759  
35   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
36   Christen Carlsen Randers 1792  
36   Anders Christensen Bregnet 1782  
36   Niels Christensen Randers 1789  
36   Christen Carlsen Randers 1792  
37   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
37   Anders Christensen Bregnet 1783    
38   Christen Carlsen Randers 1792  
38   Jens Nicolai Christensen Aalborg Ebeltoft 1772  
38   Anders Christensen Rosmus 1805  
38   Mads Christensen Randers 1769  
38   Christen Carlsen Randers 1792  
38   Simon Christensen Vivild 1794  
39   Anders Christensen Bregnet 1783  
39   Hans Christensen Birk Randers 1795  
39   Hans Christensen Birk Randers 1795  
40   Mads Christensen Randers 1769  
40   Mathias Christensen Møller Glæsborg 1806 Djursdatabasen  
40   Seier Christiansen Fuglslev 1808 Djursdatabasen  
40   Ole Christensen Bregnet 1809  
40   Christen Carlsen Randers 1792  
42   Hans Christensen Birk Randers 1807  
42   Ole Christensen Bregnet 1809  
42   Anders Christensen Schmidt Øster Tørslev 1785  
42   Christen Carlsen Randers 1792  
42   Søren Christensen Bagger Fjellerup 1814  
43   Ole Christensen Bregnet 1809  
43   Albert Christensen/Sadolin Øster Tørslev 1801  
44   Jens Peter Andersen Casper Nørager 1783  
44   Søren Nielsen Smed Kolind 1808  
46   Christen Carlsen Randers 1792  
46   Hans Christensen Birk Randers 1795  
46   Søren Christian Grenaa 1792  
46   Christian Christensen  Fausing 1805  
46   Niels Christensen Vinblæs 1829  
46   Ole Christensen Bregnet 1808  
46   Niels Nielsen Clemmensen Vistofte 1794 Djursdatabasen  
47   Andreas Christensen Verner Albek 1811  
48   Andreas Christensen Verner Albek 1811  
48   Niels Christensen hald Hald 1828  
49   Jens Christensen Møller Ørsted 1791  
49   Hans Christensen Birk Randers 1796  
49   Andreas Christensen Verner Albek 1811  
50   Niels Christensen Hald Hald 1828  
50   Lars Christensen  Hald 1823  
50   Jeppe Christensen Kolind 1816  
50   Niels Christensen Lang Øster Tørslev 1836  
50   Niels Christian Christensen Randers 1815  
51   Mikkel Christensen Dannemand Tved 1836  
51   Hans Christensen Hjortshøj 1830  
51   Jacob Christensen Ørsted 1839 Djursdatabasen  
51   Mikkel Christensen Konge Helgenæs 1829  
51   Niels Christensen Vindblæs 1819  
53   Niels Christensen Lang Øster Tørslev 1836  
54   Laurs Sørensen Danmand Ørum djurs 1778  
55   Laurs Sørensen Dam Hemmed 1815  
55   Jens Pedersen Deiret Tved 1810  
55   Niels Pedersen Dahl Vivild 1805 Djursdatabasen  
55   Jens Davidsen Hemmed 1814  
56   Laurs Sørensen Dam Hemmed 1815  
56   Mikkel Christensen Dannemand Tved 1836  
57   Erich Eliasen Randers 1792  
57   Hans Egsmark Dråby 1792  
58   Anders Elle Randers 1791  
58   Axel Eliasen Borup 1802  
58   Axel Eliasen Borup 1802  
58   Frederik Ernstsen Hjortshøj 1826  
59   Frederik Ernstsen Hjortshøj 1826  
59   Lars Jørgensen Eriksen Ebeltoft 1826  
59   Frederik Ernstsen Hjortshøj 1826  
60   Peder Sørensen Fyrst Randers 1769  
60   Jacob Fallentin Grenaa 1765  
60   Niels Friderichsen Randers 1778  
61   Jørgen Frederiksen Ødum 1767  
62   Jacob Carl Henrik Friese Vejlby/ djurs sønder 1775  
63   Jens Peter Jensen Faersen Tved 1829  
63   Johan Andreas Foss Øgendahl Randers 1830  
63   Johan Andreas Foss Øgendahl Randers 1830  
64   Johan Andreas Foss Øgendahl Randers 1830  
65   Peder Andersen Glad Ebeltoft 1764  
65   Peder Andersen Glad Ebeltoft 1764  
65   Niels Christensen Gulland Randers 1778  
65   Mads Christensen Gulland Randers 1769  
65   Laurs Jensen Grønbech Randers 1762  
65   Niels Johansen Gehl Randers 1775  
66   Rasmus Jensen Christensen/Greve Tirstrup 1759  
66   Jacob Frans Gromie Randers 1802  
67   Mads Christensen Gulland Randers 1769  
67   Mads Christensen Gulland Randers 1769  
68   Rasmus Jensen Graabek Hyllested 1823 Djursdatabasen  
68   Christen Jensen Grund Gjerrild 1816  
68   Mogens Laursen Gassum Gassum 1810  
68   Mogens Laursen Gassum Gassum 1810  
68   Christen Nielsen Gaul Glæsborg 1824  
69   Jørgen Christian Glavind Fausing 1805  
69   Peder Jensen Grønfeldt Agri 1815 Djursdatabasen  
70   Søren Hansen Randers 1762  
71   Niels Hansen/Albertsen Øster Tørslev 1770  
71   Jørgen Hansen Randers 1744  
71   Jens Jensen Hyth Grenaa 1778  
71   Søren Hevring Randers 1766  
71   Niels Hjord Randers 1766  
72   Frederik Hansen/Juul Randers 1784  
72   Jørgen Hansen Thorsager 1781  
72   Hans Nielsen Høl Vejlby  ? 1777  
75   Christen Nielsen Hjort Rosmus 1779  
76   Hans Hansen Natmand Hoed 1808 Djursdatabasen  
76   Christen Andersen Holst Øster Tørslev 1783  
77   Niels Jørgensen Daugaard Hvirring Hvirring 1808  
77   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
77   Hans Hansen Viborg Fuglslev 1810 Djursdatabasen  
77   Hans Hansen Natmand Hoed 1808 Djursdatabasen  
77   Jacob Rasmussen Henriksen Randers 1808  
77   Niels Jørgensen Daugaard Hvirring Hvirring 1808  
77   Johannes Mathiasen Helbek Agri 1811  
79   Anders Christensen Hansen Randers 1824  
79   Christian Krarup Hansen Nimtofte 1813 Djursdatabasen  
79   Jens Christian Hvass Udby Neder 1817  
79   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
79   Anders Christensen Hansen Randers 1824  
80   Anders Christensen Hansen Randers 1824  
80   Christian Krarup Hansen Nimtofte 1813 Djursdatabasen  
80   Jens Christian Hvass Udby Neder 1817  
80   Anders Christensen Hansen Randers 1824  
81   Søren Jensen Høi Vivild 1799  
81   Johannes Mathiasen Helbek Agri 1811  
81   Christian Krarup Hansen Nimtofte 1813 Djursdatabasen  
81   Christian Hagensen Hyllested 1801  
81   Niels Peter Hansen/Rytter Knebel 1827  
82   Rasmus Nielsen Høvringhoff Voer 1817  
82   Henrik Hansen Helgenæs 1810  
82   Hans Henriksen Nr. Galten 1809  
82   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
83   Rasmus Nielsen Høvringhoff Voer 1817  
83   Niels Christensen hald Hald 1828  
84   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1818  
85   Ditlev Hansen Laurberg 1834  
85   Niels Christian Frederiksen Herholdt Ørsted 1832 Djursdatabasen  
85   Lars Jørgensen Eriksen/Hansen Ebeltoft 1827  
85   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1818  
86   Peder Hansen Vejlby  ? 1819  
86   Anders Rasmussen Holdt Udby Neder ?  
88   Rasmus Jensen  Randers 1774  
89   Jens Jensen Randers 1768  
89   Jens Jensen Randers 1751  
90   Jonas Jensen Randers 1772  
90   Christen Jørgensen Randers 1784  
91   Søren Johansen Randers 1769  
91   Laurs Jensen Grønbech Randers 1766  
91   Christen Jensen     Randers 1782  
91   Frederik Hansen/Juul Randers 1783  
92   Christian Jonasen Randers 1770  
92   Jens Jensen Randers 1738  
92   Peiter Johansen Randers ?  
92   Niels Johansen Randers 1775  
92   Christian Jørgensen Randers 1776  
93   Niels Jensen/Mørk Ebeltoft 1777  
93   Søren Voer Jensen Voer 1788  
94   Jens Bonde Jensen Nødager 1808  
94   Jens Jensen/Binderup Udby Neder 1793  
95   Jens Jensen/Binderup Udby Neder 1793  
95   Peder Jensen/Gjødesen Tirstrup 1806  
96   Niels Jensen Hornsleth 1801  
96   Hans Jensen Udby Neder 1779  
96   Jens Jensen Sødring 1804  
96   Jens Bonde Jensen Nødager 1808  
96   Rasmus Jensen Mesballe Skarresø 1770 Djursdatabasen  
96   Rasmus Jensen Udby Neder 1802  
97   Rasmus jensen Agri 1809  
97   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
98   Peder Jensen/Gravesen Borup 1776  
99   Christen Jensen Kræmmer Randers 1809  
99   Søren Christian Jepsen Gassum 1798  
99   Niels Jørgensen Daugaard Hvirring Hvirring 1808  
99   Peder Christian Jacobsen Mellerup 1809  
100   Michel Jensen Helgenæs 1811  
100   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
101   Niels Jensen Lund Lund 1795  
102   Hans jensen Veggerslev 1801  
102   Christen Jensen Ravn Feldballe 1796  
102   Rasmus Jensen Graabek Hyllested 1823 Djursdatabasen  
103   Christen Jensen Grund Gjerrild 1816  
103   Christen Jensen Lund Randers 1803  
103   Søren Jensen Høi Vivild 1799  
104   Christen Jensen Ørum  ? 1821  
104   Peder Jensen Grønfeldt Agri 1815 Djursdatabasen  
105   Jens Jensen Bøegh Tved 1819  
105   Jens Jensen Vinther Helgenæs 1800  
105   Peter Henrik Johansen Hvilsager 1805  
105   Jens Peter Jensen Faersen Tved 1829  
106   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
107   Hans Jensen Thorsager 1817  
107   Albertus Jensen Randers 1827  
107   Christen Jensen Kræmmer Vivild 1806  
108   Peder Jensen Grønfeldt Agri 1815 Djursdatabasen  
108   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
108   Hans Jensen Thorsager 1817  
108   Peder Christian Larsen Jespersen Randers 1833  
109   Carl Frederik Jensen Gammelsogn 1820  
109   Søren Jensen Gjerrild 1842  
109   Anders Severin Johansen Gjesing 1822  
109   Søren Jensen Bjerre Agri 1833 Djursdatabasen  
109   Peder Christian Larsen Jespersen Randers 1833  
110   Christen Jensen Kræmmer Vivild 1806  
111   Kjeld Jensen Virring 1813 Djursdatabasen  
111   Jens Christian Jacobsen Nødager 1811 Djursdatabasen  
112   Claus Jensen Tved 1810  
112   Hans Jørgensen Nødager 1793  
112   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
113   Hans Jensen Thorsager 1817  
113   Hans Jensen Thorsager 1817  
113   Peder Jensen Ørum ? 1821  
114   Rasmus sørensen Kusk Randers 1780  
115   Søren Pedersen Kannith Ginnerup 1783  
116   Kjeld Rasmussen Kaae Ørum ? 1774  
116   Niels Kjeldsen Tirstrup 1778  
117   Søren Pedersen Kannith Ginnerup 1783  
118   Christen Jensen Kræmmer Randers 1809  
118   Niels Andersen Kalager Vejlby/Sdr. Herred 1806  
118   Jens Nielsen Linaae Kankbøll Hjortshøj 1803  
118   Peder Nielsen Knakkegaard Randers 1801  
119   Christian Hansen Krarup Nimtofte 1813 Djursdatabasen  
119   Niels Andersen Kalager Vejlby/Sdr. Herred 1806  
120   Niels Christian Kattrup Veie Grenaa 1811  
120   Christen Jensen Kræmmer Randers 1806  
120   Thomas knudsen Voldum 1834  
121   Christen Jensen Kræmmer Randers 1806  
121   Mikkel Christensen Konge Helgenæs 1829  
121   Peder Jensen Koch Feldballe 1804  
123   Jens Lorentsen Randers 1752  
123   Ole Lading Randers 1757  
124   Christen Lerche Randers 1760  
124   Anders Laursen Ebeltoft 1757  
124   Hans Peter Leonhardt Randers 1782  
124   Christen Laursen Røykjær Grenaa 1770  
125   Niels Jensen Lund Randers 1797  
125   Simon Laursen Agri 1768  
125   Severin Laursen Enslev 1792  
125   Severin Laursen Enslev 1792  
126   Christen Laursen Fausing 1786  
126   Christen Larsen Udby Neder 1812  
127   Ole Christensen Ladefoged Bregnet 1809  
127   Niels Andersen Kalager Vejlby/Djr. Sønder 1806  
127   Jens Nielsen Linaae Kankbøll Hjortshøj 1804  
128   Ole Christensen Ladefoged Bregnet 1809  
128   Jens Pedersen Lindgreen Randers 1793  
128   Niels Jacobsen Lund Lund 1795  
128   Ole Christensen Ladefoged Bregnet 1809  
129   Mogens Laursen Gassum Gassum 1810  
129   Ole Christensen Ladefoged Bregnet 1809  
129   Mogens Laursen Gassum Gassum 1810  
129   Niels Andersen Kalager Vejlby/Djr. Sønder 1806  
129   Niels Nielsen Lys Vistofte 1793 Djursdatabasen  
130   Johan Frederik Larsen Ørsted 1830  
130   Christen Michael Laursen Vivild 1828  
130   Niels Andersen Kalager Vejlby/Djr. Sønder 1806  
130   Johan Frederik Larsen Ørsted 1830  
130   Peder Christian Larsen Randers 1833  
131   Niels Christensen Lang Øster Tørslev 1836  
131   Peder Christian Larsen Randers 1833  
132   Søren Larsen Vistofte 1829  
132   Jens laursen Mellerup 1792  
133   Niels Christensen Lang Øster Tørslev 1836  
134   Rasmus Michelsen Skarresø 1758  
135   Hans Henrik Madsen Randers 1731  
135   Jens Madsen Randers 1786  
135   Hans Henrik Madsen Randers 1731  
135   Johan Nicolai Madsen Randers 1779  
135   Joseph Madsen Randers 1782  
135   Laurs Madsen Randers 1783  
135   Niels Jensen Mørk Ebeltoft 1777  
135   Jens Madsen Hvilsager 1791  
135   Lars Nørvang Mortensen Tirstrup 1774  
136   Hans Jensen Møller Albek 1775  
136   Christian Meinke Randers 1779  
137   Peder Broe Madsen Haslund 1813  
137   Rasmus Jensen Meesballe Skarresø 1770 Djursdatabasen  
137   Niels Michelsen Ålsø 1769  
137   Niels Michelsen Auning 1784  
137   Niels Møller Kristrup 1766  
138   Mathias Christensen Møller Glæsborg 1806  
138   Jacob Christensen Møgelvang Randers 1820  
138   Jens Nicolai Michelsen Tved 1806  
138   Jens Christian Jensen Mammen Randers 1800  
138   Jacob Christensen Møgelvang Randers 1820  
139   Niels Madsen Knebel 1817  
139   Rasmus Madsen Agri 1825  
139   Jens Nicolai Michelsen Tved 1806  
139   Peder Pedersen Marcussen Tved 1819  
139   Peder Sørensen Møller Skader 1804 Djursdatabasen  
139   Anders Peter Mikkelsen Glad Agri 1827  
140   Peder Jensen Grønfeldt Agri 1815 Djursdatabasen  
140   Peder Broe Madsen Haslund 1812  
140   Jens Nicolai Michelsen Tved 1806  
141   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
141   Jens Christensen Møller Ørsted 1816  
141   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
141   Ole Mikkelsen Ålsø 1813  
141   Jens Christensen Møller Ørsted 1816  
142   Jens Bak Mikkelsen Kristrup 1804  
142   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
142   Jens Mortensen Gjesing 1804  
143   Bertel Mogensen Mosegaard Randers 1818  
143   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1813  
144   Niels Catarina Nielsen Randers 1732  
144   Niels Nyhuus Grenaa 1749  
144   Jens Peter Nielsen Randers 1776  
145   Frederik Christensen Nielsen Randers 1747  
145   Christen Nielsen Randers 1767  
145   Jens Nielsen Randers 1740  
145   Søren Nielsen Randers 1785  
145   Niels Nielsen Randers 1792  
146   Rasmus Nielsen Randers 1791  
146   Hans Nielsen Høll Vejlby ? 1777  
146   Poul Nielsen Rosmus 1788  
147   Jørgen Nielsen Kudsk Nr. Galten 1799  
147   Christen Nielsen Væver Gjerrild 1786 Djursdatabasen  
147   Rasmus Nielsen Tjørbye Randers 1797  
148   Anders Nielsen Vorup 1792  
150   Niels Albreictsen Nielsen Randers 1804  
150   Søren Stoffer Nielsen Hjortshøj 1799  
150   Jens Zacher Nielsen Nødager 1789  
150   Hans Hansen Natmand Hoed 1808 Djursdatabasen  
150   Anders Nielsen Vorup 1815  
151   Jens Axel Nielsen Tirstrup 1799  
151   Niels Nielsen Hyllested 1822  
151   Søren Nielsen Smed Kolind 1808  
151   Peder Nielsen Knakkegaard Randers 1802  
152   Jens Nielsen Bonde Tved 1822  
152   Søren Nielsen Smed Kolind 1808  
153   Niels Nielsen Clemmensen Vistofte 1793 Djursdatabasen  
153   Niels Nielsen Lys Vistofte 1816  
153   Hans Hansen Natmand Hoed 1808 Djursdatabasen  
153   Christen Nielsen Gaul Glæsborg 1824  
153   Rasmus Nielsen Høvringhoff Voer 1817  
154   Jens Nielsen Bonde Tved 1822  
154   Rasmus Nielsen Høvringhoff Voer 1817  
154   Laurs Nielsen  Skader 1822  
155   Niels Nielsen Piilgaard Bregnet 1837  
155   Anders Nielsen Hvilsager 1801  
157   Jens Sørensen Nørgaard Knebel 1828 Djursdatabasen  
157   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1814  
157   Rasmus Nielsen Værum Ålsø 1820  
158   Thomas Nielsen Randers 1862  
158   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1832  
159   Niels  Olesen Randers 1776  
159   Peder Olesen Randers 1768  
163   Jacob Pedersen Randers 1761  
163   Jens Pedersen Ørsted 1756  
164   John Pedersen Øster Tørslev 1777  
164   Christian Pedersen Randers 1753  
164   Niels Pedersen Randers 1783  
164   Christen Pedersen Randers 1782  
165   Jens Pedersen Randers 1790  
165   Claus Pedersen Randers 1781  
165   Søren Christian Pedersen Tved 1797  
165   Jonas Pedersen Lindgreen Randers 1793  
166   Lars Pedersen Lyngby 1780  
167   Anders Pedersen Lime 1783  
168   Rasmus Pedersen Udsen Gammelsogn 1764 Djursdatabasen  
168   Peder Pedersen Smed Borup 1787  
168   Rasmus Pedersen Galten 1792  
169   Søren Pedersen Kannik Ginnerup 1784  
170   Laurits Pedersen Randers 1800  
170   Peder Pedersen Randers 1805  
170   Jens Pedersen Deiret Tved 1810  
170   Laurs Pedersen Hoed 1816  
170   Jeppe Pedersen Tved 1813  
170   Niels Dahl Petersen Vivild 1805 Djursdatabasen  
171   Mads Pedersen Vejlby/Djr. Sønder 1815  
171   Laurs Pedersen Hoed 1816  
171   Laurits Pedersen Randers 1800  
171   Søren Pedersen Homaa 1799  
172   Jonas Pedersen Lindgreen Randers 1793  
172   Mads Pedersen Vejlby/Djr. Sønder 1815  
172   Thomas Pedersen Randers 1821  
173   Lars Pedersen Randers 1800  
174   Thomas Pedersen Randers 1821  
174   Søren Pedersen Homaa 1799  
174   Christen Poulsen Stump Kristrup 1810  
175   Thomas Pedersen Randers 1821  
176   Christen Poulsen Stump Kristrup 1810  
176   Ole Poulsen Borup 1809  
176   Peder Pedersen Randers 1820  
177   Peder Pedersen Randers 1803  
177   Lars Pedersen Randers 1800  
177   Niels Nielsen Piilgaard Bregnet 1827  
177   Søren Pedersen Prammand Glæsborg 1815 Djursdatabasen  
178   Jens Poulsen Stump Kristrup 1816  
178   Rasmus Pedersen Vorup 1813  
179   Ole Poulsen Borup 1809  
179   Peder Pedersen  Randers 1805  
179   Rasmus Pedersen Agri 1819  
179   Laurs Pedersen Lyngby 1835  
179   Jens Pedersen Sparre Bregnet 1821  
180   Rasmus Pedersen Auning 1820  
180   Søren Pedersen Prammand Glæsborg 1815 Djursdatabasen  
181   Søren Pedersen Prammand Glæsborg 1815 Djursdatabasen  
181   Søren Poulsen Stump Kristrup 1822  
182   Hans Jørgen Quist Randers 1780  
182   Knud Quist Tved 1777  
183   Laurs Rasmussen Guldager Randers 1734  
183   Jørgen Rasmussen Homå ? 1743  
184   Christen Laursen Røykjær Grenaa 1770  
184   Søren Rasmussen Randers 1771  
184   Laurs Rasmussen Brund Randers 1773  
184   Christen Rasmussen Randers 1774  
184   Hans Rasmussen Egsmark Dråby 1761  
184   Anders Andersen Ramten Ørum djurs 1776  
185   Kjeld Rasmussen Kaae Ørum djurs 1774  
186   Christen Rasmussen Ulriksen Øster Tørslev 1814  
186   Jørgen Rasmussen  Thorsager 1816  
186   Rasmus Sørensen Rusk Hoed 1790 Djursdatabasen  
187   Peder Rasmussen Snedker Egaa 1811  
187   Christen Jensen Ravn Feldballe 1796  
187   Christen Rasmussen Ulriksen Øster Tørslev 1814  
188   Niels Peter Hansen/Rytter Knebel 1827  
188   Laurs Andersen Romberg Tved 1813  
189   Niels Rasmussen Smek Tirstrup 1831  
189   Jens Rasmussen Dråby 1836  
189   Jacob Petersen Rytter Galten 1828  
189   Jens Rasmussen Dråby 1836  
189   Rasmus Rasmussen Sjørup Lyngby 1838 Djursdatabasen  
190   Ivar Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
190   Rasmus Rasmussen Sjørup Lyngby 1838 Djursdatabasen  
190   Jens Rasmussen Dråby 1836  
190   Christian Rasmussen Gammelsogn 1834  
190   Ivar Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
190   Anders Rasmussen Holdt Udby Neder 1816  
192   Børge Sørensen Randers 1741  
193   Laurs Sørensen Dannemand Tirstrup 1768  
193   Jørgen Skomager Ebeltoft 1741  
194   Peder Sørensen Fyrst Randers 1772  
194   Levin Salomon Grenaa 1780  
194   Christen Pedersen Foldboe Randers 1758  
195   Emanuel Schrøder Randers 1769  
195   Jens Nielsen Skaaren Randers 1740  
195   Jens Olesen Seyer Randers 1770  
195   Christian Stephansen Randers 1791  
195   Jens Sørensen Smed Grenaa 1785  
195   Jens Simonsen Grenaa 1792  
195   Andreas Sørensen Wendelboe Randers 1753  
196   Søren Sørensen Dråby 1788  
196   Anders Sørensen Tirstrup 1793  
198   Peder Pedersen Smed Vorup 1792  
199   Lars Sørensen Ebeltoft 1800  
200   Lars Sørensen Ebeltoft 1800  
200   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
200   Laurs Sørensen Dam Hemmed 1815  
200   Søren Sørensen Svarre Fjellerup 1818  
200   Søren Sørensen Randers 1784  
201   Jens Simonsen Ørsted 1794  
201   Søren Sørensen Svarre Fjellerup 1818  
201   Søren Nielsen Stoffer Hjortshøj 1799  
201   Søren Sørensen Svarre Fjellerup 1818  
202   Albert Christensen Sadolin Øster Tørslev 1801  
202   Christen Sørensen Bagger Ørum djurs 1799 Djursdatabasen  
202   Niels Stephansen Randers 1818  
202   Anders Christensen Schmidt Øster Tørslev 1785  
202   Rasmus Sørensen Rusk Hoed 1790 Djursdatabasen  
202   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
203   Albert Christensen Sadolin Øster Tørslev 1801  
203   Søren Nielsen Smed Kolind 1809  
203   Peder Rasmussen Snedker Veggerslev 1811  
203   Søren Jensen Stabrand Nødager 1778  
204   Søren Nielsen Smed Kolind 1809  
204   Søren Andersen Smed Laurberg 1801  
204   Niels Christian Stephansen Randers 1822  
204   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1816  
204   Christen Poulsen Stump Kristrup 1810  
204   Laurs Sørenssen Dam Hemmed 1816  
205   Jens Sørensen Lyngby 1818  
205   Christen Poulsen Stump Kristrup 1810  
205   Søren Andersen Smed Laurberg 1800  
205   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1816  
206   Andreas Pedersen Schmidt Randers 1821  
206   Niels Christian Stephansen Randers 1817  
206   Niels Christian Stephansen Randers 1817  
206   Søren Sørensen Smed Fjellerup 1816  
207   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
207   Niels Rasmussen Smek Tirstrup 1831  
207   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
207   Jens Poulsen Stump Kristrup 1816  
208   Isach Sørensen Tved 1834  
208   Søren Sørensen Krogsbæk 1837  
208   Rasmus Rasmussen Sjørup Lyngby 1838 Djursdatabasen  
208   Isach Sørensen Tved 1834  
209   Christen Sørensen Basse Homaa 1826 Djursdatabasen  
209   Ivar Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
209   Jens Pedersen Sparre Bregnet 1821  
210   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
211   Ivar Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
211   Carl Andreas Schuster Randers 1837  
211   Niels Christensen Steffensen Randers 1817  
212   Carl Andreas Schuster Randers 1837  
212   Jens Sørensen Mols Gjerrild 1814  
212   Niels Christensen Steffensen Randers 1817  
213   Christen Pedersen Foldboe Randers 1758  
213   Jens Andersen Tydsk Randers 1756  
213   Ole Terkildsen Randers 1782  
214   Peder Tulstrup Randers 1797  
214   Niels Thomasen Randers 1780  
214   Peder Thomasen Randers 1785  
214   Rasmus Nielsen Tjerbye Randers 1797  
215   Johan Didrik Trolle Lutterman Grenaa 1795  
216   Eskild Andersen Tibertsen Voldby 1795 Djursdatabasen  
216   Thomas Peder Thomasen Randers 1821  
217   Thomas Peder Thomasen Randers 1821  
217   Peder Thomasen Hørning 1806  
217   Thomas Peder Thomasen Randers 1821  
218   Thomas Peder Thomasen Randers 1821  
219   Thomas Peder Thomasen Randers 1821  
220   Rasmus Pedersen Udsen Gammelsogn 1759 Djursdatabasen  
220   Jens Jensen Udbyneder Udby Neder 1792  
220   Rasmus Pedersen Udsen Gammelsogn 1759 Djursdatabasen  
220   Jens Jensen Udbyneder Udby Neder 1792  
220   Christen Rasmussen Ulriksen Øster Tørslev 1814  
220   Christen Rasmussen Ulriksen Øster Tørslev 1814  
221   Christen Woldum Randers 1769  
221   Jens Christophersen Wendt Randers 1769  
221   Andreas Sørensen Wendelboe Randers 1753  
222   Hans Andreasen Worup Kristrup 1774  
222   Peder Carlsen Westerham Randers 1794  
222   Søren Jensen Voer Voer 1788  
222   Christen Nielsen Væver Gjerrild 1786 Djursdatabasen  
222   Jens Viborg Voer 1799  
224   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
224   Hans Hansen Viborg Fuglslev 1810 Djursdatabasen  
224   Hans Jensen Veggerslev Veggerslev 1801  
224   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
225   Jens Jørgensen Vinther Helgenæs 1801  
225   Andreas Christensen Verner Albek 1812  
225   Vilhelm Hansen Viborg Fuglslev 1815 Djursdatabasen  
225   Niels Christian Laursen Veie Grenaa 1811  
225   Andreas Christensen Verner Albek 1812  
225   Andreas Christensen Verner Albek 1812  
226   Rasmus Pedersen Vorup Vorup 1811  
226   Hans Jørgen Vergo Randers 1832  
228   Peder Jensen Ytt Holbæk 1812  
228   Jens Nielsen Zacher Nødager 1789  
229   Christen Christensen Ørum Ørum ? 1771  
229   Johan Andreas Foss Øgendahl Randers 1830  
230   Johan Andreas Foss Øgendahl Randers 1830  
230   Johan Andreas Foss Øgendahl Randers 1830  
     
     
  Straffeprotokol for mandsfanger 1870 - 1874 Viborg tugthus   Arkivalieronline  
     
Opslag   Navn Fødeby/sogn Født  
     
3   Christen Andersen Gjødsing Ørum Djurs 1826  
4   Rasmus Nielsen Bonde Lyngby 1815  
4   Laurs Nielsen Bonde Tved 1813  
5   Jens Pedersen Bach Øster Tørslev 1832  
5   Byrge Byrgesen Glæsborg 1847  Djursdatabasen  
5   Jens Jensen Bagger Grenaa 1833  
7   Peder Christiansen Nimtofte 1831  
7   Niels Christensen Vindblæs 1818  
12   Peder Andersen Holdt Albæk 1824  
12   Lars Rasmussen Hellesen Vivild 1817  
15   Niels Jensen Konge Rimsø 1810  
15   Peder Jensen Ørum Djurs 1821  
16   Jens Pedersen Juul Lyngby 1839 Djursdatabasen  
17   Niels Jensen Konge Rimsø 1810  
17   Carl Nicolai Sørensen Kruse Karlby 1846  
20   Søren Christian Laursen Øster Tørslev 1827  
22   Frederik Sørensen Møller Rosmus 1813  
25   Jens Pedersen Juul Lyngby 1839 Djursdatabasen  
25   Jens Pedersen Bonde Øster Tørslev 1831  
25   Rasmus Pedersen Rytter Helgenæs 1810  
27   Ivar Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
28   Laurs Rasmussen Hellesen Vivild 1817  
28   Rasmus Pedersen Rytter Helgenæs 1810  
29   Carl Nicolai Sørensen Kruse Karlby 1846  
30   Jens Sørensen Saldrup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
30   Ivar Rasmussen Skaarup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
30   Frederik Sørensen Møller Rosmus 1813  
30   Niels Christian Steffensen Randers 1817  
30   Jens Sørensen Saldrup Lyngby 1818 Djursdatabasen  
30   Jens Nielsen Schmidt Ålsø 1840 Djursdatabasen