Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Djurs Sønder-Mols Herredsfoged

På dette link finder i f. eks:
Djurs Sønder-Mols herredsfoged:
justisprotokoller
Syns- og Taksationsforretninger
Politi protokoller
Skifte protokoller m.m.
Tryk på herredsfogeder og find f.eks. Djurs Sønder-Mols herredsfoged

http://arkivalielister.dis-danmark.dk/ao_alt_vis_form.php