Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Drukneulykken på Knebel Vig 30. juni 1888

Mols og Mols Bjerge er et dejligt sted at opholde sig, og når man ikke selv er til stede, så er det spændende at læse de mange gode fortællinger, som der er skrevet om emnet. Da jeg havde læst den dejlige bog ”Det lune land – Om liv på Mols” af Ole Thomsen, fik jeg fra min broder Hans Ove Riishøj tilsendt nogle udgaver af Molsbogen, og i 2007 udgaven genfortalte Karl A. Laursen den ulykkelige historie, om de 8 unge mænd der druknede i Knebel Vig i 1888.

Nysgerrigt søgte jeg i Kirkebogen for Knebel Sogn, og i afsnittet med døde mænd i 1888 stod alle unge mænd opført med navn og alder, begravelsestidspunkt og en kort beskrivelse af deres personlige forhold dvs. faderens navn eller det tjenestested, hvor de var ansat. Der manglede bl.a. et fødselstidspunkt og sted, så det blev min første opgave at finde det. Jeg kunne vha. folketællinger identificere de 7 første af de unge mænd, da de alle var bosiddende enten i eller tæt ved Knebel, og i kirkebogen kunne jeg finde deres – og deres families fødselstidspunkter. Den sidste begravelse blev til en udfordring, for det eneste match, og den eneste person, som jeg kunne finde, var født i Hørret By i Mårslet Sogn i Århus Amt.  

Den store ulykke kan fortælles kort.

Det var lørdag den 30. juni, og Niels Anton Andersen fra Knebel havde fødselsdag og blev 17 år denne dag. De unge mænd fra de lokale gårde i Knebel var måske samlet for at fejre dette, eller for at fejre at det både var lørdag aften og sommer, og det skulle ske sammen med  mange andre af de lokale unge, og det skulle foregå ved at mødes for at  more sig og besøge Thorup Gæstgiveri ved Thorup Pakhus tæt ved Knebel.

De 9 unge mænd lånte en lille robåd med 4 årer, og drog afsted, der hvor Knebel og Rolsø Sogne mødes, og de roede herefter de ca. 3 km til Thorup Gæstgiveri. De nåede frem til målet, mødtes med de lokale og fejrede fødselsdagen, inden de flere øl og timer senere skulle den samme vej tilbage over vigen. Nu var det blevet mørkt, humøret var højt og kræfterne mindre, måske havde vejret ændret sig, men de tog næsten alle mand afsted på deres sidste rejse.

Et sted gik det galt. Båden kæntrede, og de faldt alle sammen i vandet. En kæmpede sig op på kølen af båden, og sad der til den lyse morgen; andre svømmede omkring og prøvede måske at nå i land, og andre druknede hurtigt. De har råbt om hjælp, og en enkelt hørte råbet, men vidste ikke hvor det kom fra, så de forulykkede blev ikke hjulpet.

Den næste morgen kunne de lokale fiskere se, at der flød en båd rundt med en person siddende ovenpå kølen, og han blev bjærget i land neden for Tved Kirke og Præstegård, og der blev straks ledt med heste i vandet for at finde de savnede, og det siges, at en lokal storbonde hver dag i otte dage red Vigen rundt, og ledte efter sin forkarl hjemme fra gården.

I løbet af sommeren blev de alle fundet og begravet ved siden af hinanden på et stort fælles gravstykke på Knebel Kirkegård. De er sikkert blevet begravet i den rækkefølge, som de blev fundet i vandet. I dag står der en stor, sort glatslebet granitsten som mindesten med et hvidt kors og inskriptionen:

”Minde over de 8 forulykkede ved Lystsejltur i Knebel Vig d. 30. juni 1888”

Den første unge mand, som de fandt, var den 20 årige Niels Christian Nielsen, og han blev begravet den 26. juli ved Knebel Kirke. Han blev født den 21. juli 1867 i et hus på Lyngsbækgaards Mark ved Dråby i Dråby Sogn, og han efterlod sine forældre husmand Carl Antonius Christensen (f. 26. april 1836 i Dråby) og Johanne Jensdatter (f. 5. august 1832 i Sverige) og de to søskende Ane Kirstine Nielsen (f. 2. April 1870 i Draaby) og Sjarlotte Bertine Nielsen (f. 16. Marts 1874 i Draaby). I det daglige var Niels Christian Nielsen ansat som tjenestekarl hos gårdejer og sognefoged Jens Sørensen i Knebel.

Den anden unge mand, som de fandt var den 16 årige Søren Sørensen Feldballe, og han blev begravet den 28 juli 1888 ved Knebel Kirke. Han blev født den 20. juni 1872 på en gård i Knebel, og han efterlod sine forældre gårdejer Søren Sørensen Feldballe (f. 28. Dec. 1828 i Rolsø Sogn) og Ane Jakobsdatter (f. 6. November 1834 i Dejret i Tved Sogn) og de 4 søskende Jacob Sørensen Feldballe (f. 1. Maj 1863 i Knebel), Ane Marie Sørensen Feldballe (f. 14. Marts 1865 i Knebel), Ane Katrine Sørensen Feldballe ( f. 16. Marts 1869 i Knebel) og Dorthea Sørensen Feldballe (f. 14. Januar 1871 i Knebel). Jacob har sikkert boet hjemme og arbejdet på familiens landejendom.

Den tredje unge mand, som de fandt, var den 17 årige Sofus Alfred Pedersen, og han blev begravet den 29. juli 1888 ved Knebel Kirke. Han blev født den 10. juli 1870 i en gård i Handrup i Dråby Sogn, og han efterlod sine forældre gårdejer Rasmus Pedersen (f. 6. Dec. 1825 i Knebel) og Ane Marie Andersdatter (f. 28. Januar 1832 i Knebel) og 3 søskende Peder Anthon Pedersen (f. 12. September1858 i Knebel), Ane Marie Pedersen (f. 28. April 1861 i Draaby),  Anders Erik Pedersen (f. 9. September 1867 i Draaby). I det daglige var Sofus Alfred Pedersen ansat som tjenestekarl hos gårdejer og sognefoged Jens Sørensen i Knebel, som ved denne ulykke mistede to af sine unge medarbejdere.

Den fjerde unge mand, som de fandt var den 25 årige Hans Peter Jensen, og han blev begravet den 1. August 1888 ved Knebel Kirke. Han blev født den 22. april 1863 i en gård i Toggerbo i Vistoft Sogn, og han efterlader sine forældre gårdejer Jens Pedersen Hahre  (f. 17. Marts 1825 i Feldballe Sogn) og Maren Jensdatter  (f. 15. September 1825 i Viderup i Vistoft Sogn) og 7 søskende Peder Jensen (f. 17. Nov. 1848 i Feldballe), tvillingerne Mette Marie Jensen (f. 21. August 1850 i Feldballe) og Jens Jensen (f. 21. August 1850 i Feldballe), Rasmine Jensen (f. 18. Juni 1852 i Vistoft), tvillingerne Caroline Jensen (f. 22. Juni 1859 i Vistoft)  og Marius Jensen Westtoft (f. 22. Juni 1859 i Vistoft),  og Mette Jensen (f. 12. August 1869 i Vistoft). I det daglige var Hans Peter Jensen ansat som tjenestekarl ved gårdejer Laurs Nielsen på Overgaard i Knebel.

Den femte unge mand, som de fandt var den 19 årige Rasmus Sørensen Mikkelsen, og han blev begravet den 5.august 1888 ved Knebel Kirke. Han blev født den 29. august 1868 på en gård ved Knebel Mark i Knebel Sogn, og han efterlod sine forældre gårdejer Søren Mikkelsen Fast (f. 22. Oktober 1831 i Knebel) og Ane Mette Pedersdatter (f. 3. Nov. 1831 i Tved Sogn) og 3 ældre søskende Mette Mine Sørensen Mikkelsen Fast (f. 9. Oktober 1860 i Knebel), Mikkel Peter Sørensen Mikkelsen Fast (f. 7. Juni 1863 i Knebel) og Peter Sørensen Mikkelsen Fast (f. 13.  September 1865 i Knebel). Rasmus Sørensen Mikkelsen er registreret i lægdsrullerne for 4. udskrivningskreds, lægd 336 i Knebel, men han har ikke været indkaldt til militærtjeneste, og er registreret død i 1888 og begravet i lægdet dvs. i Knebel. Han har sandsynligvis deltaget i det daglige arbejde i på familiens gård i Knebel i sommeren 1888.

Den sjette unge mand som de fandt, var den 18 årige Jens Bonde Laursen Nielsen, og han blev begravet den 6. august ved Knebel Kirke. Han blev født den 13. juni  1870 på en gård i Vrinners i Rolsø Sogn, og han efterlod sine forældre gårdejer Laurs Nielsen Knøvl  (f. 6. Juli 1848 i Knebel) og Nielsine Jensen (f. 30. Juli 1844 i Rolsø Sogn) og de 5 søskende Niels Laursen Nielsen Knøvl (f. 30. December 1871 i Vrinners i Rolsø Sogn), Mette Laursen Nielsen (f. 26. November 1873 i Vrinners i Rolsø Sogn), Mette Thea Laursen Nielsen (f. 4. Februar 1878 i Vrinners i Rolsø Sogn), Ane Katrine Nielsen Knøvl  (f. 22. Februar 1882 i Vrinners i Rolsø Sogn) og Julius Laursen Nielsen Knøvl (f. 31. Juli 1885 i Knebel By og Sogn). Jens Bonde Laursen Nielsen er registreret i lægdsrullerne for 4. udskrivningskreds, lægd 336 i året 1888, og han har ikke været indkaldt til militærtjeneste, og er registreret død og begravet i lægdet i 1888.  Familien Laurs Nielsens mistede således både en søn og en tjenestekarl ved ulykken.

Den syvende unge mand, som de fandt, var den 17 årige fødselar Niels Anton Andersen, og han blev også begravet den 6. August 1888. Han blev født den 30. Juni 1871 på en gård i Knebel By i Knebel Sogn, og han efterlod sine forældre gårdejer Anders Andersen Thorup (f. 7. April 1840 i Knebel Sogn) og Ane Marie Nielsdatter (f. 15. Februar 1842 i Knebel Sogn) og de 7 søskende Mette Andersen (f. 21. Marts 1862 i Knebel), Niels Andersen Thorup (f. 9. August 1864 i Knebel) Marie Jane Andersen (f. 10. Maj 1867 i Knebel), Anders Peter Andersen Thorup (f. 18. Oktober 1869 i Knebel), Julius Severin Andersen (f. 18. December 1873 i Knebel, død d. 3. Februar 1879 i Knebel), Theodor Andersen Thorup (f. 28. Januar 1877 i Knebel), Mette Thea Andersen (f. 27. November 1878 i Knebel), Julius Andersen Thorup (f. 14. November 1881 i Knebel).

Den ottende og sidste af de unge mænd, som de fandt, var den 24 årige Carl Marius Hansen, og han blev begravet den 29. August 1888. Han blev født den 10. Oktober 1863 i Hørret By i Mårslet sogn i Århus Amt, og han efterlod sine forældre gårdejer Hans Christiansen (f.  17. August 1814 i Beder, død 29. Dec 1883 i Mårslet) og Maren Knudsdatter (f. 6. December 1828 i Malling) og i alt 10 søskende. Iflg. folketællinger fra 1880 var  Carl Marius Hansen som 16 årig  ansat som tjenestekarl  hos enken og gårdejer Ane Mikkelsdatter på en gård i Mårslet. Herefter ses det iflg. lægdsrullerne for købstaden Mårslet/lægd232, hvor Carl Marius Hansen var værnepligtig som 18 årig dvs. i 1881, at han har været soldat i flere perioder imellem 1883 og 1885, og her er det også oplyst, at han er død i 1888, og at han er begravet i lægd. 336 dvs. Knebel på Mols.

Hans Christiansen var gift to gange, og fra sit ægteskab med Kirsten Sørensdatter (f. 1812 i Malling) har Carl Marius Hansen derfor flg. Søskende Christiane Hansdatter (f. 24. Maj 1835 i Malling) , Maren Hansen (f. 1. Dec. 1838 i Ravnsholt i Tiset Sogn), Søren Frederik Hansen (f. 3. Februar 1842 i  Tiset), Karen Birgitte Hansen (f. 7. Sept. 1844 i Tiset), Jens Hansen (f. 27. Dec. 1847 i Hørret i Mårslet Sogn).

Fra Hans Christiansens ægteskab med Maren Knudsdatter (f. 1829 i Malling) har han følgende søskende Christian Hansen (f. 18. Feb. 1850 i Mårslet), Niels Peter Hansen (f. 23. April 1852 i Mårslet), Knud Michael Hansen (f. 22. Juni 1857 i Mårslet), Kirstine Katrine Marie Hansen (f. 18. Marts 1861 i Mårslet) og Thora Hansen (f. 8. Maj 1872 i Mårslet).

I det daglige var Carl Marius Hansen ansat som tjenestekarl hos gårdejer Niels Poulsen (f. 12. Juni 1841 i Rolsø Sogn) og Ragnhilde Marie Frederikke Lyngbye (f. 24. Maj i Nykøbing Mors)  på gården Aldershvile i Knebel, og det var måske ham, som hver dag i otte dage red vigen rundt for at lede efter sin savnede forkarl.

Hermed er de 8 unge mænd fra den store ulykke i 1888 blevet navngivet med tilhørende fødselstidspunkt og sted, og deres familier m.fl.  kan finde frem til dem.

Yderligere oplysninger om de unges slægt kan findes i www.djursdatabasen.dk.

Ole Riishøj