Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

 

Slægts- og lokalhistorisk Forening Djursland.

 

Mandag den 24. november 2020 er det 40 år siden, at Slægts- og lokalhistorisk Forening Djursland havde stiftende generalforsamling.

 

2 personer, Franz Mygind og Willy Helbo, gik begge rundt og tænkte på at starte en forening. Det at søge i sine slægtsrødder var blevet temmelig populært i hele Danmark. De kom i snak og 11. november 1980 mødtes 5 personer: Franz Mygind – Willy Helbo – Åge Helbo – Peder Pedersen og Eigild Nielsen, hvor de gjorde forberedelserne til den stiftende generalforsamling, som fandt sted den 24. November 1980.

 

I Aarhus stiftstidende tirsdag den 25 november 1980 står der følgende:

 

Amatørforskere danner forening.

 Skal lave lokale arrangementer for at støtte hinanden i slægts – og lokalhistorie.

 

Omkring 30 slægts – og  lokalhistorisk interesserede fra det østlige Djursland og Mols dannede på et møde mandag aften i biblioteket i Ålsø en ny fælles forening.

Under navnet ”Slægts- og lokalhistorisk Forening for Nørre, Sønder og Mols Herred” skal foreningen fremover virke som et samlingspunkt for de lokale amatørforskeres arbejde.

Der skal ifølge den nye forenings formålsparagraf ske i form af foredragsaftener, studieture og anden virksomhed, og det er tanken, at der inden for foreningen skal ydes hjælp til dem, der gerne vil i gang med at arbejde med emnerne.

En arbejdsgruppe på syv medlemmer havde forberedt den stiftende generalforsamling, og på gruppens vegne redegjorde revisorassistent Willy Helbo, Trustrup, for ønskerne om at få etableret en sådan forening i området.

Han understregede, at der var en stigende interesse for amatøres virksomhed med slægtsforskning og lokalhistorisk arbejde, og han fandt, at foreningen kunne blive en væsentlig støtte til disse.

Til den første bestyrelse valgtes: Willy Helbo, Franz Mygind, Grenaa, P. Pedersen, Damgård, Trustrup, Erik Boystrup, Rosmus, Else Toudal, Voldby.

Efter den stiftende generalforsamling holdt lederen af egnsarkivet i Rosenholm, Sloth Carlsen, et foredrag over emnet ”Hus og borg” illustreret ved en række lysbilleder om bygningsudvikling.

 

Det kan fortælles at kontingentet det første år var 50 kr. i dag er det 160 kr.

 

 

 

Foreningens formål har gennem tiden altid været slægtsforskning og ture rundt i lokalområdet

 

Jubilæet vil af flere årsager kun blive markeret ved dette indlæg på vores hjemmeside

Bestyrelsen