Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Om foreningen


Hvad beskæftiger foreningen sig med?

Foreningen samler interesserede på alle niveauer til spændende foredrag om forskellige historiske
emner, mest med lokal- eller slægtshistorisk indhold.
Foredragsholderne hentes fra hele landet. Foredragene afholdes ofte i samarbejde med Grenaa
Egnsarkiv og Folkeuniversitet, som foreningen har et tæt samarbejde
med. Herudover afholdes kurser og klubaftner i bl.a. edb og slægtsforskning. Foreningen udsender
to gange årligt nyhedsbreve med aktuelle informationer og nyheder.

Hvor og hvornår?

Alle klubaftener, og kurser afholdes på Grenaa Egnsarkiv på museet, Søndergade 1, 8500 Grenaa.
Foredrag afholdes den første tirsdag i hver måned i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Hvornår det enkelte arrangement foregår kan ses i dagspressen eller i foreningens
mødeprogram. Starttidspunktet er fast kl. 19.00.
Alle er altid velkommen til at møde op til foreningens arrangementer og få inspiration til sin egen
forskning og møde andre historisk interesserede. Her kan man også få hjælp til sin egen forskning.
Foredrag koster: 50 kr. for ikke medlemmer.

Hjemmeside.

På foreningens hjemmeside findes, forskellige ting om slægtsforskning og det aktuelle
mødeprogram. Adressen er: www.slaegt.dk/djursland/

Slægts- og lokalhistorie gør historien levende.

Langt det meste af det, der var en gang, er gået tabt, da ingen nulevende husker det. Meget som ikkeskulle være glemt, er for altid forsvundet, men noget af det kan genfindes i skriftlige kilder.
Gennem slægts- og lokalhistorie kan man få et reelt billede af det, man kalder ”de gode gamle
dage”, og dermed en større forståelse af sin familie, og i sidste ende også af sig selv.
Nogle vil spørge, hvad vedkommer fjerne og for længst afdøde forfædre mig, men hvis bare en af
hvert menneskes utallige direkte forfædre ikke havde levet, var der et manglende led i blodlinien,
og ingen af vi efterkommere ville havde levet. Det er netop det spændende ved slægts- og
lokalhistorie, der gør fortiden både levende og vedkommende på en personlig måde.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland.

Både slægts- og lokalhistorie er spændende fritidsbeskæftigelse og interessen herfor er i disse år
stærkt stigende. Den stigende interesse for fortiden kan også mærkes i Slægts- og Lokalhistorisk
Forening Djursland, der siden stiftelsen i 1980 er vokset støt og efterhånden har over 125
medlemmer.
Mange steder i landet findes slægt- og lokalhistoriske foreninger, der afholder møder, arrangerer
kurser, arkivbesøg m.v.
Desuden findes der to landsdækkende foreninger: Samfundet for dansk genealogi og
personalhistorie, der udgiver ”Personalhistorisk Tidsskrift” og foreningen Danske slægtsforskere,
der udgiver ”Slægtsforskeren”.