Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Kært barn har mange navne
af: Willy Helbo nyhedsbrev april 1991


Alle, som arbejder med slægtsforskning, ved hvor spændende en opgave, det er at lede efter sine aner og derefter få dem placeret i anetavlens felter med deres forskellige data for fødsel, dåb, bryllup og død. Dertil føjer man så, hvad man finder ud af om deres liv og arbejde m.m.
Men af og til kommer man ud for et problem, som det kan være svært at få løst op for. Et sådant problem er jeg stødt på i min slægtsforskning, og det vil jeg fortælle om i det følgende. Det handler om min oldemor (min fars mormor) og om, hvad hun egentlig hed. Jeg har valgt at fortælle om hende fra hendes fødsel til hendes død i stedet for i den rækkefølge, jeg har dundet hendes forskellige data. På sidstnævnte måde vil det virke forvirrende for læseren. Det er såmænd forvirrende nok endda.
Min oldemor Georgine Christensen blev født den 8. februar 1837 i Hyllested, hjemmedøbt den 24. februar 1837, fremstillet i Hyllested kirke den 9. april 1837. Faddere ved dåben var: sognefoged Jens Christensens kone, Hyllested, gårdmændene Niels Nielsen, Rasmus Møller, Søren Poulsen og Rasmus Hansen, alle af Hyllested.
Georgines forældre (mine tipoldeforældre) er: Peder Christensen, født de 27. juli 1797 i Hyllested, hjemmedøbt den 30. juli 1797, fremstillet i Hyllested kirke den 6. august 1797, søn af husmand Christen Nielsen Østergaard og hustru Maren Jacobsdatter, Hyllested. Han var gift to gange, han blev gift 2. gang den 13. december 1833 i Hyllested kirke med Ane Marie Jørgensdatter, født den 21. februar 1813 i Hyllested, hjemmedøbt den 22. februar 1813, fremstillet i Hyllested kirke den 11. april 1813. Datter af Jørgen Rasmussen Bonde og hustru, Ane Marie Sørensdatter.
Tre måneder efter Georgines fødsel flyttede familien fra Hyllested til Fuglslev. Dette fremgår af afgangslisten i kirkebogen for Hyllested sogn den 1. maj 1837, hvor der er indført følgende:
15. Peder Christensen Keiser 40 år, gårdmand til Fuglslev
16. Ane Marie Jørgensdatter 24 år, hans kone - -
17. Christen Pedersen 12 år, deres barn - -
18. Ane Marie Pedersdatter 10 år, deres barn - -
19. Mette Marie Pedersdatter 2 år, deres barn - -
20. Georgine Christensen ½ år, deres barn - -
De to ældste børn, Christen og Ane Marie, er fra Peder Christensens første ægteskab. At de to hedder henholdsvis Pedersen og Pedersdatter skyldes, at de er født før navneloven af 1828 kom. Her er brugt den gamle navneskik med faderens fornavn (eller kaldenavn) efterfulgt af -sen og - datter. Mette Marie er født efter 1828 og burde derfor have heddet Christensen ligesom Georgine. Måske er det præsten i Hyllested, som har fattet meningen med navneloven, da Georgine blev døbt. Det varede iøvrigt længe, før man overalt fattede meningen med navneloven af 1828 og den, som kom i 1856.
Men nu begynder problemerne:
Folketællingen 1840 Fuglslev sogn, nr. 30, en udflyttet gård:
Peder Christensen 44 gift gårdmand
Ane Marie Jørgensdatter 27 gift hans kone
Christen Pedersen 15
Ane Marie Pedersdatter 14
Mette Marie Pedersdatter 6 ugift deres børn
Jørgine Pedersen 3
et udøbt pigebarn (=Marianne Pedersen)
+ to tjenestefolk
Folketællingen 1845, Fuglslev sogn, nr. ? udflyttet gård fra Gravlev:
Peder Christensen 49 gift f. i Hyllested s. gårdmand
*)Ane Marie Jørgensdatter 38 - - hans kone
Christen Pedersen 20 ugift - )
Ane Marie Pedersdatter 19 - - )
Mette Marie Pedersen 10 - - )
Jørgine Pedersen 8 - - )
Marianne Pedersen 6 - f. her i sognet )
Rasmine Pedersen 3 - - )
+ en tjenestedreng
*) Folketællingen 1845 er skrevet efter en andens afskrift. Om der er vedkommende, som har skrevet forkert alder på Ane Marie Jørgensdatter, eller om der virkelig står 38 år i folketællingen, ved jeg ikke, men hun er altså kun 32 år i 1845.
Nu hedder Georgine pludselig Jørgine, og Christensen er ændret til Pedersen. I Fuglslev forstod man altså heller ikke meningen med navneloven af 1828. Georgine og Jørgine kommer af mandsnavnene Georg og Jørgen, som egentlig er det samme navn. Jørgen har vi overtaget fra en tysk form for det græske Georgios, som betyder jordbruger. Det svarer til Georg og det engelske George. Skt. Jørgen (ham med dragen) er et dansk navn for Skt. Georg. Men denne viden forstår vi måske nok, at begge navne forekommer i forbindelse med min oldemors navn. Men pigens forældre har sikkert ikke kendt denne forklaring. Er det så præsten, som har demonstreret sin bedreviden og skrevet Georgine i stedet for Jørgine? Navnet Georgine er skrevet både i degne- og præsteeksemplaret af kirkebogen, da hun blev indskrevet til dåb.
Hendes konfirmation i Fuglslev sogn er dog ikke fundet endnu, hvilket selvfølgelig også skal undersøges. Hvilket navn har hun mon der? (tilføjet =Georgine Christensen) Ligeledes er der også skoleprotokollerne, da hun er blevet indskrevet til sin forestående skolegang. Hvad mon hun da er blevet kaldt.?
I 1852 bliver hun igen kaldt Georgine Christensen. Hun er da 15 år og har været ude at tjene. I tilgangslisten i kirkebogen for Fuglslev sogn er noteret således: "1852. nr. 26. Georgine Christensen, 15 år. Tager hjem til sine forældre. Fra Ebeltoft. skudsmål fra Rasmussen. 1. november 1852".
Men der kommer flere problemer. Nu dukker der er tredie navn op.
I 1861 er hun blevet forlovet med min oldefar, Jens Pedersen Nyhuus, født den 11. maj 1837 i Hyllested, døbt den 16. juli 1837 i Hyllested kirke. Søn af indsidder Peder Jensen Nyhuus og hustru Inger Marie Jensdatter Bødker, Hulgaden, Hyllested. Faddere ved dåben var: skrædder Jens Obsens kone, Skovgaarde, boelsmand Jens Nyhuus, gårdmand Jens Christensen og husmand Jens Wibye, alle af Hyllested.
Forlovelsestiden fik følger, den 23. december 1861 kom min farmor til verden, inden forældrene endnu var blevet gift. I kirkebogen for Hyllested sogn er følgende indskrevet - ordret afskrevet som indført i kirkebogen:
"1861. født d. 23. decbr., Ane Marie Jensen Nyhuus, døbt d. 24. januar (1862) i kirken. Indsidder Jens Nyhuus af Hyllested og forlovere Erichgine Christenden, 25 år gl.Faddere: gaardmand Hans Jensen Bødkers kone Mariane Pedersen bar barnet. De øvrige faddere vare: gdm. Hans Jensens kone Karen Rasmussen Hansen, gaardmændene Hans Jacobsen og Hans Jensen Bødker, alle af Hyllested samt gaardmand Jens Rasmussen Bødker af Balle mark. Forældrene bleve ægteviede samme dag d. 24. jan. 1862."
Nu hedder Georgine altså også Erichgine. Hendes og Jens' bryllup den 24. januar 1862 findes ikke i kirkebogen for Hyllested sogn - udover ovenstående notat ved min farmors dåb. Min teori var så, at de var blevet gift i en anden kirke, inden de tog i Hyllested kirke for at få deres datter døbt, således at hun ikke skulle anses for "uægte". Men de er heller ikke gift i hverken Rosmus, Tirstrup Fuglslev, Draaby, Feldballe eller Hoed kirker.
Så er der muligheden for, at de er blevet borgelig viet. Men angående dette er det blevet mig fortalt, at dette ville være utænkeligt, for hvis de dengang var medlem af folkekirken, kunne de ikke blive borgelig viet - de skulle kirkelig vies. Det er en påstand, som man i Landsarkivet i Viborg stiller sig tvivlende overfor rigtigheden af. Georgine (Jørgine, Erichgine) og Jens var medlem af folkekirken, hvilket bevises senere. Men alene det, at alle deres børn er blevet døbt i kirken, fortæller vel også, at de var tilknyttet folkekirken. Men hvor er de så blevet gift? Har præsten ganske simpelt glemt at indføre brylluppet i kirkebogen under "Copulerede"?
I tilgangslisten i kirkebogen for Hyllested sogn er Georgine igen indført som Georgine Christensen, da hun under den 7. januar 1862 er indført som kommet fra Fuglslev til Peder Nyhuus i Hyllested. Peder Nyhuus var hendes senere svigerfar. Man tog det ikke så nøje med, hvornår man meldte afgang og tilgang hos præsten - hvis man da overhovedet gjorde det. Hun havde jo allerrede været der et stykke tid, for hun opholdt sig i Hyllested, da hun lillejuleaftensdag 1861 fødte datteren, Ane Marie.
Deres næste barn, datteren Petrine Jensen Nyhuus, fik de også i Hyllested - den 23. august 1863. Her er moderen igen kaldt forErichgine Christensen, men det er også sidste gang, hun bliver kaldt således. Heller ikke navnet Georgine optræder mere.
I 1864 blev Jens Pedersen Nyhuus indkaldt til militærtjeneste. Han deltog i krigen mod Tyskland, som resulterede i, at Danmark mistede hele sønderjylland helt op til Kongeåen. I en træfning i det sønderjydske blev Jens Pedersen Nyhuus ramt af en tysk granetsplint ved det ene øje, hvilket han bar me´n af i resten af sir liv.
Efter hjemsendelsen fra militæret købte Jens Nyhuus en gård i Øksenmølle i Tirstrup sogn. Her fik han og Georgine otte børn: to sønner og seks døtre. Ved alle otte børns dåb i Tirstrup kirke hedder Georgine igen Jørgine, men nu hedder hun Jørgine Christensen. De otte børn får de i tiden 1865 - 1880.
Jens Pedersen Nyhuus måtte sælge gården i Øksenmølle på grund af en kaution, han måtte indfri. Dette må være sket umiddelbart efter 1880. Familien flyttede da til Nørre Herred, hvor de kom til at bo i Rimsø sogn. I 1884 flyttede de til Glesborg sogn, hvor Jens Pedersen Nyhuus købte en lille ejendom mellem Glesborg og Bønnerup. Ejendommen, som var på ca. 10 tdr. land, lå og ligger da vist forøvrigt der endnu, på den vej, som i dag hedder Nyhuusvej. Man må så have lov at tro, at vejen er opkaldt efter min oldefar, Jens Pedersen Nyhuus.
Foruden at passe den lille bedrift, som vistnok oprindelig var et skolelod fra Glesborg skole, ernærede Jens Nyhuus sig som kampestensmurer og tækkemand. Han deltog i flere byggerier på egnen, bl.a. skal han have været med til at bygge ejendommen "Poppelhøj" på Hemmed mark, som hans søn, Peder Jensen Nyhuus senere overtog.
Men hvad hed min oldemor så i Glesborg sogn? i folketællingen 1890 ses følgende:
1890, nr.? et hus:
Jens Pedersen 52 gift lutheraner f. i Hyllested s. landmand
Jørgine Christensen 52 - - f. i Fuglslev s. hans kone
Christian Jensen 18 ugift - f. i Tirstrup s.)
Christance Jensen 14 - - - ) deres børn
Her hedder hun altså også Jørgine Christensen som i Øksenmølle, men her er fødestedet angivet som Fuglslev sogn. Det er forkert, hun er født i Hyllested sogn.I denne folketælling har man også skullet oplyse hvilken trosretning, man tilhørte, og vi får at vide, at de var lutheranere - og dermed tilhører folkekirken.
I folketællingen 1901 for Glesborg sogn får vi lidt mere at vide om de to efterhånden ældre mennesker. de er nu alene på ejendommen.
1901. matr. nr. 1 b, husliste nr. 5. Ejeren: Jens Petersen Nyhuus.
Jens Petersen Nyhuus m. f. 11/5 1837, g. fk. Hyllested, 1884 fra Rimsø, husfader, landmand (husejer)
Jørgine Christensen k. f. 8/2 1837, g. fk. Hyllested, 1884 fra Rimsø, husmoder
Forkortelser: M = mand, K = kvinde, f = født, g = gift fk = fødestedskommune.
Men! - i folketællingen 1906 for Glesborg sogn dukker der nu et fjerde navn op. Her hedder hun nu Erika Nyhus, som godt kan lede tanken hen på navnet Erichgine - det navn, som blev brugt ved deres to ældste børns dåb i 1862 og 1863. I 1906 er hendes fødselsdag og -år også nævnt: 8/2 1837 - samme dato og år som Georgine. I de tilfælde i det foregående, hvor kun hendes alder er nævnt, passer denne også med året 1837.
Og så gøres forvirringen total: hele familien, d.v.s. hendes mand Jens Nyhuus, deres børn, svigerbørn og børnebørn, har alle dage kaldt hende for Henriette. Et barnebarn, en ældre dame i Grenaa som er et af de få af min oldemors børnebørn, der er tilbage, hedder Henriette - opkaldt efter sin mormor. Jeg havde en faster, der også var opkaldt efter sin mormor, altså min oldemor, men hun hed Jørgine.
Jeg kendte ganske vist også navnet Henriette fra tidligere, når min far fortalte om sine morforældre. Han sagde da altid Jens og Henriette, når han nævnte dem ved navn. Jeg husker derfor også ganske tydeligt hans svar, da jeg i sin tid fandt min farmor Ane Marie Jensen Nyhuus' fødsel og døb og derefter fortalte ham, at hans mormor hed Erichgine og ikke Henriette. Han svarede da prompte og ordret således: "Det passer sgu ikke - hun har altid Henriette." Jeg gad nok vide, hvad han ville have sagt, hvis han havde nået at opleve, at jeg nu har yderligere tre navne på hende.
mine oldeforældre nåede at fejre guldbryllup den 24. januar 1912. Jeg har et billede af dem fra denne dag samt et af ejendommen i Glesborg. Knap to uger efter døde min oldemor. I Glesborg kirkebog er indført: "1912, død 3. februar, Glesborg mark, begravet 12. februar 1912 i Glesborg, Jørgine Petersen Nyhuus f. Christensen, husmand Jens Petersen Nyhuus' hustru, født i Hyllested sogn 8. februar 1837, datter af gårdmand Peder Christensen (Kejser) og hustru Ane Marie Jørgensdatter i Hyllested, 74 år.